De steenbolk

De steenbolk

  Vissen uit koude en gematigde zeeën

De steenbolk

Steekkaart

De steenbolk

Wetenschappelijke naam:
Trisopterus luscus
Familie:
Gadidae
Klasse:
Actinopterygii
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Linnaeus, 1758
IUCN-status:
Niet bedreigd
CITES-status:

Niet geëvalueerd.

Verspreiding:

In de wateren van het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en van het zuiden van Noorwegen tot Marokko.

Habitat:

Tot op een diepte van 300 meter en in trechtermondingen.

Grootte:

40 cm

Voeding:

Garnalen en krabben, kleine vissen, koppotige weekdieren.

Levensverwachting:

Deze vis wordt in een aquarium gemiddeld 4 jaar oud.

De steenbolk
 

Deze vis leeft gemiddeld 4 jaar in het aquarium, het is ook de maximale leeftijd die in de natuur wordt waargenomen

Een van de favoriete hapjes van de zeepaling. Je zult de steenbolk trouwens vaak in het gezelschap aantreffen van de dwergbolk, Trisopterus minutus.

De jonge steenbolken voeden zich hoofdzakelijk met garnalen en strandkrabben. De volwassen exemplaren geven de voorkeur aan schaaldieren, kleine vissen en koppotige weekdieren.
 

Wist je dat?

Waar vind je dit dier?

De steenbolk - Trisopterus luscus - is een kuddevis die in kleine scholen leeft, in de wateren van het noodoostelijke deel van de Atlantische Oceaan en van het zuiden van Noorwegen tot Marokko, en ook in het noordwestelijke deel van de Middellandse Zee.

Hij houdt zich op aan de kust en tot op een diepte van 300 meter; je treft hem ook aan in trechtermondingen.

Hoe herken je dit dier?

De steenbolk heeft een ovaal en hoog lichaam; zijn huid is lichtbeige en vertoont 4 of 5 donkere verticale banden. Aan de basis van de borstvinnen zie je een zwarte vlek. Onder zijn kind heeft hij een baarddraad.

Wat maakt dit dier bijzonder?

Hij wordt doorgaans niet groter dan 40 cm en wordt 4 jaar oud. De steenbolk is geslachtsrijp aan het einde van zijn eerste levensjaar (lengte van 21 tot 25 cm ). De voortplanting vindt plaats in de lente, met een piek in maart-april.

Bedreiging en beschermingsmaatregel

Deze soort wordt commercieel geëxploiteerd voor consumptie. De steenbolk ligt vaak in de toog van de viswinkel en behoort tot de door Mr.Goodfish aanbevolen soorten.

Waar te vinden in Nausicaá?

VAN KUSTEN EN MENSEN

De steenbolk

Vissen uit koude en gematigde zeeën

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

A la une

Nausicaá forum over de diepzee

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons mobiliseren om haar te beschermen!

Faune abyssale ifremer

Article

Wat is een waterkolom?

De ruimte tussen het oppervlak en de bodem van de oceaan wordt de waterkolom genoemd.

Article

Hoe zien vissen eruit in de waterkolom?

Afhankelijk van of ze in open water of op de bodem leven, hebben vissen in de waterkolom een morfologie die is aangepast aan hun leefomgeving.