Bezoeksregels

Nausicaá

Bezoeksregels

Het is onze missie en onze wens om het volledige bezoek van onze bezoekers naar volle tevredenheid te laten verlopen. De veiligheid van onze bezoekers is van het grootste belang en onze veiligheidsdienst en onthaalmedewerkers zorgen voortdurend voor aanpassingen aan de aanbevelingen van de overheid en de beperkingen die het gevolg zijn van de ontwikkeling van Nausicaá. Al onze teams kregen een opleiding over de eventuele evacuatie of insluiting van het publiek in geval van ernstig kwaad opzet, brand of terroristische aanslagen.

Om een optimaal bezoek te garanderen, vragen we het publiek om de instructies in ons bezoekreglement zorgvuldig op te volgen. Het reglement is beschikbaar in het Frans, Engels en Nederlands.

Artikel 1: Algemeen reglement

De toepassing van dit reglement wordt verzekerd door het personeel dat bevoegd is om de bepalingen ervan te handhaven door instructies te geven aan de bezoekers. Bij niet-naleving van deze instructies en met name wanneer de geconstateerde overtredingen de veiligheid van goederen en personen in gevaar brengen, zullen de medewerkers van Nausicaá beoordelen of het nodig is de overtreder(s) de toegang te ontzeggen.

De kassa's sluiten 1,5 uur voor het sluitingsuur van het Centrum.

Het Centrum kan gedurende bepaalde periodes van het jaar volledig gesloten zijn voor werkzaamheden en onderhoud. Deze periodes worden vermeld op de website: www.nausicaa.fr.

In geval van een te grote toestroom van bezoekers, ongeregeldheden of elke situatie die de veiligheid van personen en goederen in gevaar brengt, kan ofwel de ticketverkoop geheel of gedeeltelijk worden stopgezet, ofwel de toegang tot het Centrum worden onderbroken, ofwel kan het Centrum op elk moment van de dag geheel of gedeeltelijk worden gesloten, ofwel kunnen de openingstijden worden gewijzigd. Op grond van dit artikel kunnen bezoekers geen aanspraak maken op terugbetaling van de toegangstickets.

De tickets en alle andere rechten kunnen niet worden ingewisseld of terugbetaald, zijn niet herroepbaar en zijn nietig in geval van wijziging. Het ticket moet door één en dezelfde persoon worden gebruikt tijdens zijn geldigheidsduur. Het ticket is slechts geldig voor één toegang. Bezoekers worden verzocht de ticketdrager te tonen om het Centrum te kunnen verlaten en opnieuw te betreden (zie geaccepteerde uurroosters). Het doorverkopen van tickets is verboden, zowel ter plaatse, op internet als elders.

Er mag geen enkele commerciële activiteit in het gebouw plaatsvinden zonder toestemming van Nausicaa.

 

a) Respect voor de omgeving

Op geen enkele plaats in het Centrum mogen graffiti, opschriften, tekens, vuil of beschadigingen worden aangebracht. Iedereen die hier op heterdaad op wordt betrapt, kan zonder recht op vergoeding de toegang worden ontzegd. Het Centrum behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen. Niets in de bassins gooien. Niets ophangen boven de bassins.

 

b) Goed gedrag

• Bezoekers mogen niet rennen.

• Bezoekers moeten in alle omstandigheden nette en gepaste kleding dragen.

• Voor het comfort van onze bezoekers is het strikt verboden om sigaretten te roken en elektronische sigaretten of elk ander product dat dampen produceert te gebruiken in het hele Centrum, ook in de bezoekgedeeltes in open lucht.

• Bezoekers moeten voorrang geven aan personen met beperkte mobiliteit in de ruimtes die voor hen bestemd zijn.

• Bezoekers mogen andere bezoekers niet storen door enige vorm van lawaai, met name door naar radio's of MP3-spelers te luisteren.

• Bezoekers mogen niet in het water van de aquaria of op de vloer spugen en geen kauwgom weggooien.

 

c) Veiligheid

• Kinderen mogen niet zonder toezicht worden achtergelaten, is dat wel het geval dan kan Nausicaá niet aansprakelijk worden gesteld. Bezoekers onder de 18 jaar moeten worden begeleid door een bezoeker van 18 jaar of ouder om het Centrum te betreden en te bezoeken. Verloren gelopen kinderen worden toevertrouwd aan een ontvangstmedewerker die het kind naar het onthaal brengt in het gebouw.

• Het zeeleeuwenverblijf niet betreden met kinderwagens.

• De roltrappen niet gebruiken met een kind in een kinderwagen.

• De roltrappen niet willekeurig gebruiken, niet tegen de richting gebruiken, niet op de leuningen of treden zitten en de leuningen niet proberen te vertragen.

• Niet over veiligheidshekken klimmen, niet op leuningen of handrails zitten of staan, en kinderen niet op de richels zetten.

• Niet voorover over het water buigen of een kind boven het wateroppervlak houden.

• Respecteer alle specifieke instructies en verbodsborden langs het parcours.

• Maak melding bij een veiligheidsmedewerker als u getuige bent van een ongeval, een abnormale gebeurtenis of iemand die zich onwel voelt. Bij ongeval of ziekte worden de slachtoffers behandeld door de bewakingsdienst van het Centrum. Het is verboden zieke of gewonde personen te verplaatsen, te laten drinken of medicijnen toe te dienen vóór de aankomst van de hulpdiensten. Als een van de bezoekers een arts, een verpleger of een eerstehulpverlener is die zijn of haar bekwaamheid kan bewijzen, moet deze bij de zieke of gewonde blijven totdat deze is geëvacueerd; er zal aan hem of haar worden gevraagd naam en adres achter te laten bij de ter plaatse aanwezige veiligheidsmedewerker.

• De toegangswegen van de brandweer, de brandkranen en meer in het algemeen de veiligheidsuitrusting voor de site, de gebouwen en het publiek mogen om geen enkele reden worden belemmerd.

• Bij het uitbreken van een brand is het van het grootste belang om kalm te blijven. Overeenkomstig artikel R642-1 van het Franse strafwetboek is iedereen verplicht het personeel bij te staan als de hulp van bezoekers vereist is.

• Er kan een veiligheidscontrole worden uitgevoerd op alle personen, tassen, pakjes of andere voorwerpen bij de ingang van het Centrum, maar ook binnenin het Centrum, afhankelijk van de omstandigheden of op verzoek van de overheid.

We behouden ons het recht voor bezoekers te verbieden tassen, pakjes of andere voorwerpen mee te nemen in het Centrum. Deze twee clausules kunnen worden opgenomen in het onderstaande artikel.

Artikel 2: Verboden voorwerpen

• Objecten op wielen, zoals skateboards, fietsen, schaatsen of schoenen met ingebouwde wieltjes.

• Kinderwagens groter dan 92 cm x 132 cm. Draagzakken voor baby's (voor en achter) worden uitgeleend bij het onthaal in de inkomsthal, tegen betaling en verstrekking van een legitimatiebewijs. Kinderwagens met geschikte maten voor het bezoek zijn te huur zolang de voorraad strekt.

• Elk type kar of trolley.

• Valiezen, koelboxen en rugzakken, met of zonder wielen, die groter zijn dan de volgende afmetingen: 61 cm lang x 38 cm breed x 46 cm hoog.

• Alcoholische dranken of illegale producten.

• Wapens van welke aard dan ook, of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt (zelfs als ze nep of ongevaarlijk zijn), of gevaarlijke voorwerpen of producten.

Artikel 3: Dieren

Huisdieren of andere dieren zijn niet toegestaan, behalve goedgekeurde hulpdieren (zoals honden). Hulpdieren moeten steeds onder de controle van hun eigenaar blijven, aan de leiband of een harnas.

 

Artikel 4: Gebruik van foto- en cameratoestellen

• Geen flitslampen gebruiken.

• Voor professionele foto- en filmopnames, en het opnemen van radio- of televisie-uitzendingen is speciale voorafgaande toestemming nodig van de verantwoordelijke voor de dienst Communicatie/Pers en/of de directeur.

• Gebruik geen selfiesticks (verlengstangen die in de hand kunnen worden gehouden om camera's en mobiele telefoons vast te houden).

Artikel 5: Respect voor de dieren en de faciliteiten

We vragen bezoekers om de volgende regels na te leven:

 

• Tik niet op het glas van de aquaria en de verblijven en gebruik geen voorwerpen of producten die deze kunnen beschadigen (sleutels, juwelen, parfum, enz.).

• Gooi geen projectielen tegen het glas van de aquaria en benader deze niet met een warmtebron (aanstekervlam, hete lamp).

• Gooi niets in de aquaria of de verblijven en laat hier niets in vallen (papieren, afval, munten, enz.). Mocht dit toch gebeuren, meld het dan onmiddellijk aan de onthaalmedewerkers.

• Schreeuw niet en maak geen geluiden die de dieren kunnen afschrikken.

• Verblind de dieren niet met flitsen, laserpointers, licht van zaklampen of mobiele telefoons.

• Maak geen ruwe of plotse bewegingen naar dieren die u kunt aanraken, en probeer ze niet uit het water te trekken. Houd een dier dat probeert weg te komen niet in bedwang en blokkeer het niet de weg.

• Voer de dieren niet. Klim niet over de hekken en betreed de verblijven van de dieren niet. Probeer de zeeleeuwen niet aan te raken (risico op bijten).

• Dompel in aquaria die daarvoor bestemd zijn enkel uw handen onder en geen andere lichaamsdelen.

Artikel 6 : Hygiëne

• Niet eten of drinken buiten de aangewezen ruimtes (restaurants, picknickzalen, bars).

• Geen voedsel of verpakkingen achterlaten. Er zijn veel vuilnisbakken om afval gesorteerd weg te gooien. Geen kauwgom weggooien of plakken.

Artikel 7: Persoonlijke bezittingen

Bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun persoonlijke bezittingen, met name kleding, tassen, brillen, camera's, enz. Nausicaá is niet aansprakelijk in geval van verlies of beschadiging.

Artikel 8: Regels voor groepen

• Voor het comfort van onze bezoekers en om groepsbezoeken te verspreiden over de dag is vooraf reserveren verplicht voor groepen van 20 personen of meer, inclusief de groepsleider of begeleidende gids. Rechtstreekse groepen kunnen niet profiteren van commerciële overeenkomsten zoals tarieven voor touroperatoren of uitgestelde betaling (klantendebet).

• Groepen krijgen toegang tot het Centrum op vertoon van een toegangsticket voor elk lid van de groep bij de toegangscontrole. Bij aankomst moet enkel de groepsleider zich naar de groepskassa begeven met de boekingsbevestiging die vooraf werd toegestuurd. De groepsleider moet een betaalmiddel voorleggen en een identiteitsbewijs in geval van betaling per cheque. De groepsleider moet het feitelijke aantal personen van de groep kennen. Teveel gekochte tickets worden niet terugbetaald. De groepsleider wordt geïnformeerd als de groep het Centrum kan betreden.

• De leiding van groepsbezoeken onder eigen begeleiding moet toezien op de naleving van alle geldende regels en de discipline van de groep.

• Bezoekers in een groep mogen andere bezoekers op geen enkele wijze hinderen. Elk lid van de groep moet in de buurt van de leider blijven.

• De verantwoordelijkheid voor schoolgroepen ligt bij hun leerkracht(en) en/of begeleider(s), die erop moeten toezien dat de leerlingen zich goed gedragen.

Artikel 9: Bezoek achter de schermen

• Rondleidingen achter de schermen van Nausicaá zijn mogelijk op reservering voor groepen van maximaal 20 personen van 8 jaar en ouder.

• Dit bezoek wordt begeleid door een medewerker van dienst Animatie en is onderworpen aan specifieke bezoekregels. Deze worden meegedeeld aan het begin van het bezoek.

Artikel 10: Wifi

NAUSICAÁ biedt gratis wifi-toegang. Overeenkomstig de Franse wet nr. 2006-6 van 23 januari 2006 bewaart NAUSICAÁ de gegevens over de verbinding gedurende 12 maanden (decreet 2006-358). De internetverbinding wordt gefilterd door software die de toegang tot bepaalde sites beperkt of verbiedt (pornografie, gokken, geweld, raciale discriminatie, phishing-sites, hacking, enz.)

NAUSICAÁ is niet verantwoordelijk voor diensten die niet werden gefilterd en die toegankelijk zijn via het internet, en het heeft geen enkele verplichting met betrekking tot de aard van het internetnetwerk (technische prestaties, reactietijden, tijdsduur voor de raadpleging, het opvragen of overdragen van informatie, onderbrekingen tijdens het gebruik, enz.).

 

De gebruiker verbindt er zich dan ook toe de wifi- en internetdiensten te gebruiken:

- Met inachtneming van de wetgeving betreffende de bescherming van minderjarigen (artikelen 227-23 en 227-24 van het Franse strafwetboek).

- Met inachtneming van de wetten op het auteursrecht en de naburige rechten (Franse wetgeving op intellectueel eigendom).

- Met inachtneming van de wetgeving inzake geautomatiseerde gegevensverwerking, bestanden en vrijheden (artikelen 323-1 tot 7 van het Franse strafwetboek).

- Met inachtneming van de regels inzake de bescherming van de privacy en in het bijzonder het portretrecht van anderen.