Het dotatiefonds van Nausicaá

De oceaan beschermen door sponsor te worden van het dotatiefonds van Nausicaá.

Naast zijn missie om het grote publiek bewust te maken van de uitdagingen in verband met de bescherming van de zeeën, heeft Nausicaá ook een fonds opgericht om projecten rond het thema 'De oceaan, long van de mensheid' te steunen.

Wat is het dotatiefonds?

Als non-profitorganisatie van algemeen belang kan een dotatiefonds een beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek en bedrijven, en kan het donateurs het statuut van 'sponsor' toekennen. De ingezamelde donaties helpen om culturele, educatieve of op natuurbescherming gerichte organisaties of projecten te financieren, in het kader van een missie van algemeen belang.

Waarom een Nausicaá-dotatiefonds?

Het dotatiefonds van Nausicaá stelt ons in staat om onze acties voor behoud en bewustwording verder te ontwikkelen, door onze sponsoren om steun te vragen.

Met meer dan 7 miljard mensen op deze planeet is onze toekomst afhankelijk van een goed milieubeheer, en in het bijzonder de bescherming van de oceaan. Deze bedekt immers bijna driekwart van het aardoppervlak en speelt een essentiële rol in de balans van het leven op aarde. De oceaan is bepalend voor het klimaat en de opslag van CO2, en het is een essentiële bron van voeding, hernieuwbare energie en farmaceutische grondstoffen.

Laten we onze planeet beschermen voor de toekomstige generaties!

de actiegebieden van het dotatiefonds

 • Behoud van biodiversiteit

 • Onderwijs en burgerschap

 • Onderzoek en innovatie

Samen in actie komen

Nausicaá biedt u de kans om met ons samen te werken ten dienste van de oceaan en de mensheid.

Partner of sponsor worden is een manier om uw waarden te bevestigen en uit te dragen, en tegelijk uw medewerkers te mobiliseren rond een verbindend en betekenisvol project. Deze samenwerking kan verschillende vormen aannnemen, afhankelijk van het project: een financieel partnerschap, de bijdrage van vaardigheden of donaties in natura.

Als sponsor van het Nausicaá-dotatiefonds heeft u recht op een korting op de vennootschapsbelasting van 60% van het gedoneerde bedrag, tot een maximum van 0,5% van de omzet vóór belasting.

Werk mee aan de projecten die Nausicaá opzet, stel een eigen project voor, of laten we samen een project ontwikkelen!

Waarom uw betrokkenheid tonen met Nausicaá?

 • Vanwege uw maatschappelijke betrokkenheid

  bij ambitieuze projecten voor ons milieu

 • Om bij te dragen aan de Blue Society

  en de mariene hulpbronnen duurzaam te exploiteren

 • Om uw lokale verankering te versterken

  en uw bekendheid te vergroten

 • Om u aan te sluiten bij onze sponsoren

  en prominente personen te ontmoeten

Een belangrijke actie: de Blue Carbon-campagne

Als het Amazonewoud de groene long van de planeet is, dan zijn de oceanen de blauwe long. Niet alleen produceert de oceaan 50% van de zuurstof die we inademen, het is ook de grootste koolstofopslag op aarde. De oceaan absorbeert het broeikasgas CO2 en bewaart dit, waardoor de opwarming van de aarde wordt beperkt.

Nausicaá en zijn dotatiefonds willen deze blauwe long, die niet alleen bestaat uit de oceanen, maar ook de mangroven, de onderwaterweiden en de zoutmoerassen, ondersteunen en verdedigen. De koolstof die door de ecosystemen van de oceaankusten wordt vastgehouden, noemen we 'blauwe koolstof'.

Deze campagne wil projecten ondersteunen om 'blauwe koolstofputten' te herstellen, zodat de oceaan en de mariene ecosystemen onze 'blauwe long' blijven.

Dit betekent bescherming en herstel van:

 • Mangroven,
 • Zeegrasbedden,
 • Zoutmoerassen,
 • Koraalriffen.

De zoutmoerassen

De zoutmoerassen of schorren vormen een oceanisch ecosysteem dat CO2 kan afvangen en opslaan dankzij de planten waarmee ze bedekt zijn, maar ook door de diepteabsorptie van organisch materiaal in de afzettingen. 

Deze ecosystemen met blauwe koolstof, waartoe ook de mangroven, de zeewier- en zeegrasbedden behoren kunnen meer dan 50% van de oceanische koolstof opslaan, terwijl ze slechts 1% van de oceaanoppervlakte uitmaken.

Bovendien leveren de zoutmoerassen talrijke diensten: ze vormen een bufferzone tussen de vloedlijn en de oceaan, ze absorberen de energie van de golven en ze houden de afzettingen vast, waardoor de erosie wordt vertraagd en ook de schade wordt beperkt van de stormen die volgens het laatste IPCC-rapport steeds vaker zullen voorkomen en ook steeds heviger te keer zullen gaan.

De zoutmoerassen zijn ook geweldige reservoirs van biodiversiteit en doen tegelijk dienst als kweekplaats voor diverse soorten, waardoor ze de beschikbare visvoorraden voor de vissers op peil houden. Ze filteren en verbeteren de kwaliteit van het water dat ze lozen in de zee en dragen zo bij aan de goede gezondheid van andere mariene ecosystemen zoals oester- en mosselriffen.

Baie d'authie

Een lokaal voorbeeld: het herstel van de zoutmoerassen in de Baai van Authie

De regio Hauts-de-France met haar zoutmoerassen in de Baai van Canche en de Baai van Authie is een bijzonder interessant onderzoeksterrein.

Het dotatiefonds van Nausicaá gaat een onderzoeksproject leiden in het estuarium van de Baai van Authie. De in de Baai van Authie voorziene aanpassingen, met name de ontpoldering – de polder teruggeven aan het water – vormen een buitenkans om de wetlands op natuurlijke wijze te herstellen, met als bijkomend doel de bestrijding van de overstromingen langs de kust.

Door deze transformatie zal de met zoutmoerassen bedekte oppervlakte groter worden en als onderwerp dienen voor een doctoraatstraject van een promovendus bij het in het Mariene Station van Wimereux gevestigde LOG – Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences, laboratorium voor oceanologie en geowetenschappen – die zich interesseert in de koolstofdynamiek van de zoutmoerassen als gevolg van het herstel van het milieu: studie van de fotosyntheseproductie, het mineralisatieproces, de hoeveelheid opgeslagen koolstof in de afzettingen om zo te komen tot koolstofbalansen voor de kwantificering van de invloed van de zoutmoerassen als koolstofput.

Dit doctoraat loopt over een periode van 3 jaar.

Het jongerenforum

In 2024 gaat het dotatiefonds een jongerenforum oprichten om dan in juni 2025 een delegatie van jongeren te kunnen sturen naar de Conferentie van de Verenigde Naties over de Oceaan die samen met Costa Rica wordt georganiseerd in Nice.

Dit jongerenforum ligt volledig in de lijn van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van Agenda 2023, en meer bepaald van SDG 14 (Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen) en sluit aan bij het door de Verenigde Naties uitgeroepen Decennium van Oceaanwetenschappen voor Duurzame Ontwikkeling (2021 – 2030).

Bij de organisatie van dit forum zal voornamelijk worden voortgebouwd op de dynamiek van het Youth4Ocean Forum, gelanceerd door de Europese Commissie en geleid door Nausicaá, en ook op Youth Environment Europe om de netwerken van jongeren over de hele wereld te mobiliseren.

Het Forum dat inclusief en representatief wil zijn, zal de samenwerking tussen regio's en generaties vergemakkelijken, de prioriteiten van de jongeren voor de oceaan bepalen, bestaande initiatieven opwaarderen en tools aanbieden waarmee iedereen actie kan ondernemen voor de oceaan.

Er staan thematische workshops op de planning voor 2024 en in maart 2025 worden in Nausicaá vijf studiedagen georganiseerd voor 60 tot 100 jongeren uit alle windstreken.

 • Amphithéatre de la salle de la grande Baie

  1 % for the planet

  Het Endowment Fund is geaccrediteerd door het 1% for the Planet collectief om donaties te verzamelen als onderdeel van de 1% van de omzet die de leden hebben toegezegd elk jaar te doneren.

Les projets principaux du fonds de dotation

Téléchargez le PDF