Instandhouding en geboorten in Nausicaá

De bescherming van de biodiversiteit is een belangrijke missie van Nausicaá.

Bijgewerkt op 9 januari 2024

Nausicaá is een unieke instelling voor de instandhouding van biodiversiteit, waar jaarlijks enkele honderden dieren worden geboren.

Daarnaast neemt Nausicaá deel aan Europese beschermingsprogramma's om bedreigde soorten te redden, in samenwerking met de EAZA (European Association of Zoos and Aquariums).

Honderden geboortes per jaar bij Nausicaá

Pinguïns, vissen, kwallen of haaien, bij Nausicaá worden er regelmatig dieren geboren, tot grote tevredenheid van het team van verzorgers. Elk jaar worden in het aquarium enkele honderden jonge dieren geboren.

In de afgelopen jaren mocht het verzorgersteam van Nausicaá de geboortes meemaken van zebra- en luipaardhaaien, gevlekte haaien, loophaaien en adelaarsroggen. Deze geboortes, waarvan sommige in het kader van beschermingsprogramma's, zijn geweldige gelegenheden om deze soorten te observeren en beter te leren kennen.

De geboorten in Nausicaá

Deze geboortes, waarvan sommige deel uitmaken van beschermingsprogramma's, zijn een geweldige kans om deze soorten te observeren en erover te leren.

Op dit moment

Eerste geboortes van golfroggen bij Nausicaá

Een bedreigde soort in het wild.

Lees meer

Het hele jaar

Kweken en fokken

Nausicaá heeft veel expertise verworven in kweken en fokken om natuurlijke milieus in stand te houden. Zo komt het koraal uit onze aquariumreserves, waar ook de kwallen worden geboren en opgroeien. Bovendien verzamelen we viseieren in de aquaria om ze in onze reserves.

De instandhouding in Nausicaá

Nausicaá neemt deel aan talrijke Europese beschermingsprogramma's voor het behoud van soorten. Deze programma's worden opgesteld binnen het EAZA, de Europese vereniging van dierentuinen en aquaria.

Deze EEP's, wat staat voor 'EAZA ex-situ programma's', worden gelanceerd na een beoordeling van de instandhoudingsbehoeften van soorten in een bepaalde groep (bijv. elasmobranchii, waartoe haaien en roggen behoren). Daarnaast wordt ook bepaald welke instandhoudingsmaatregelen per soort zullen worden toegepast.

Terwijl voor sommige soorten die aanwezig zijn in de bij de EAZA aangesloten instellingen een eenvoudige monitoring van de populatie volstaat (een monitoring-programma), worden voor andere soorten meer geavanceerde (EEP) programma's toegepast.

Wat is het doel van deze instandhoudingsprogramma's?

Het belangrijkste doel van deze programma's is de instandhouding van een genetisch en demografisch gezonde populatie in de partnerinstellingen.

De coördinator van een EEP verzamelt gegevens over de betrokken soort. Deze gegevens worden verstrekt door de aangesloten aquaria en dierentuinen, en ze omvatten: geboortes, sterfgevallen, vangsten, follow-up van de dieren bij uitwisseling tussen de instellingen, en het aantal mannetjes en vrouwtjes. Daarnaast worden hun herkomst, kweekmethode, voortplantingstechnieken en reproductieve en genetische status vermeld.

Het is de coördinator die adviseert over de overdracht van jonge dieren van de ene instelling naar de andere, met het oog op genetische vermenging en om inteelt te voorkomen.

 

jonge babypinguïn

Bewustmaking als doelstelling?

Door bedreigde soorten zichtbaar te maken, zorgen aquaria en dierentuinen voor bewustmaking bij het publiek inzake de acties die in de natuur kunnen worden ondernomen met deze soorten, dit wil zeggen door de verenigingen in het veld.

Baby adelaarsroggen geboren in 2022 bij Nausicaá.
Baby adelaarsroggen geboren in 2022 bij Nausicaá.

Nausicaá neemt ook deel aan de programma's betreffende :

Kennis van de genetische en demografische identiteit van de populatie is een waardevol instrument om elk individu te kunnen monitoren en beheren als onderdeel van een populatie in de natuur.

De epaulethaai (Hemiscyllium ocellatum), de pauwoogzoetwaterrog (Potamotrygon motoro), de luipaardhaai (Triakis semifasciata) zijn opgenomen in het MON-P-programma of in een minder restrictief programma dan het ESB.

Het voorbeeld van de gravende gitaarrog

De gitaarrog komt voor in de Middellandse Zee en langs de Atlantische kust van Afrika. Deze soort wordt bedreigd door de vernietiging van zijn natuurlijke habitat in de Middellandse Zee (betonnering van de kust) en door overbevissing.

De rog is sinds 2019 opgenomen in bijlage II van het CITES, waardoor de soort is beschermd tegen visserij omwille van zijn vinnen.

De aanwezigheid van gravende gitaarroggen in aquaria, zoals bij Nausicaá, zorgt voor een betere wetenschappelijke kennis over deze dieren.

In een aquarium is namelijk langdurige observatie mogelijk, terwijl wetenschappers in het veld slechts eenmalige observaties kunnen doen (vissen van een proefdier, echografie, merken en willekeurige terugvangst).

De zwartkin-gitaarrog

Le Fonds de dotation de Nausicaá

Afin d’agir pour la préservation des espèces menacées, le Fonds de dotation de Nausicaá soutient financièrement les associations engagées sur le terrain en faisant appel aux dons du grand public et d’entreprises engagées.