De zwartkin-gitaarrog Glaucostegus cemiculus

Steekkaart

De zwartkin-gitaarrog

Wetenschappelijke naam:
Glaucostegus cemiculus
Familie:
Glaucostegidae
Klasse:
Chondrichthyes
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Geoffroy Saint-Hilaire, 1817
IUCN-status:
Ernstig bedreigd
CITES-status:

Bijlage II

Verspreiding:

Oostelijk deel van de Atlantische Oceaan, van Portugal tot Angola en ook in de Middellandse Zee.

Habitat:

Op een diepte van 9 tot 100 meter.

Grootte:

Gemiddeld 1,50 meter; maximaal 2 meter.

Voeding:

Vissen en benthische ongewervelden.

Instandhoudingsprogramma:

Nausicaa coördineert het instandhoudingsprogramma voor de zwartkin-gitaarrog.

De zwartkin-gitaarrog Glaucostegus cemiculus
 

De gitaarroggen graven met groot gemak in de grond en zakken een paar centimeter naar beneden.

De gitaarroggen gebruiken hun staart om te zwemmen zoals de haai, terwijl de andere soorten roggen zwemmen met hun vinnen en lijken te 'zweven' over het water.

Ze voeden zich met vissen en benthische ongewervelden.

Wist je dat?

Waar vind je dit dier?

Je vindt deze roggen terug op zanderige of modderige bodems, op een diepte van 9 tot 100 meter. Ze woelen met het grootste gemak de zeebodem om. Dankzij hun beige, korrelig vel kunnen ze helemaal verdwijnen in het zand.

Hoe herken je dit dier?

 • Het lijkt alsof de gitaarrog een combinatie is van twee vissen: vooraan een rog en achteraan een haai.
 • Het Glaucostegus-geslacht is te herkennen aan een afgeplat lichaam en rugvinnen die achter de buikvinnen liggen. De staart is asymmetrisch en heeft geen onderste lob. Deze roggen meten gemiddeld 1,5 meter, maar ook 2 meter is mogelijk.
 • Met zijn langgerekte lichaam en zijn manier van bewegen zoals een haai onderscheidt de zwartkin-gitaarrog (Rhinobatus cemiculus) zich van zijn kameraad-stekelroggen in het aanraakbassin en ook van de mantarog in het bassin van de volle zee; deze laatste twee soorten gebruiken hun borstvinnen om zich te verplaatsen.

Wat maakt dit dier bijzonder?

De zwartkin-gitaarrog is ovovivipaar. Het vrouwtje draagt 1 tot 2 keer per jaar 4 tot 6 embryo's.

Bedreiging en beschermingsmaatregel

 • CR - ernstig bedreigd (kritiek) en de aantallen blijven afnemen.
 • De handel in deze vis is gereglementeerd door CITES en is in een aantal landen zelfs opgeschort.
 • In het Nationaal Park Banc d'Arguin mogen alleen traditionele inheemse vissers op deze rog jagen.
 • De zwartkin-gitaarrog staat op de rode lijst van de IUCN omdat hij bedreigd wordt door overbevissing en door de verslechtering van zijn habitat. Deze rog plant zich bovendien niet erg snel voort, waardoor de bedreiging toeneemt en nog zwaarder gaat wegen op de soort.

Er zitten ook andere roggen in het bassin van de volle zee: de mantarog, duivelsroggen en gevlekte adelaarsroggen.

Geboortes

 • Het mannetje en de drie vrouwtjes - allemaal een tiental jaren oud - die aan de oorsprong liggen van deze geboortes, zijn opgegroeid in Nausicaá en hebben zich al voortgeplant. Sinds 2009 zijn er 50 gitaarroggen geboren. Die kleine gitaarroggen worden binnen een paar maanden overgebracht naar een partnerstructuur. Deze geboortes kaderen inderdaad in een Europees instandhoudingsprogramma dat een EEP gaat worden, onder leiding van Nausicaá.
 • De geboortes worden geregistreerd in een bestand en het is de taak van de coördinator om voor deze jonge roggen een plek te vinden die gunstig is voor een genetische vermenging, een absolute voorwaarde voor het behoud van een gezonde populatie.
 • Het succes en de opvolging van de voortplanting in aquariums verbeteren onze kennis van de dieren, met name door echografieën van de zwangere vrouwtjes om de embryonale ontwikkeling te observeren. Deze kennis over de vruchtbaarheid van die soorten draagt bij tot hun instandhouding in het wild.

Waar te vinden in Nausicaá?

op reis in volle zee

De zwartkin-gitaarrog Glaucostegus cemiculus

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

A la une

Bioluminescentie

Een klein lichtje in de afgrond omgeven door duisternis. Waar komt dat licht vandaan?

Article

Wordt de biodiversiteit in volle zee dan toch eindelijk beschermd?

In 2018 werd een ambitieus initiatief voor de oceaan gelanceerd.

Article

LINEUP OCEAN in het grote bassin van Nausicaá

Een duik in het grote bad voor LINEUP OCEAN, een in het Blue Living Lab van Nausicaá geïncubeerde start-up!