Forum Nausicaá

Nausicaá forum over de diepzee

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons mobiliseren om haar te beschermen!

Faune abyssale ifremer

Terwijl de laatste sessie van de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) zopas beëindigd is in Kingston - Jamaica en de staten momenteel nog geen akkoord over de bescherming van de diepzee hebben, staan we wel voor een cruciale beslissing in verband met de toekomst van de planeet.

De diepzee, essentieel voor de mensheid, wordt geconfronteerd met een onmiddellijke dreiging: de mijnbouw. 

We pleiten voor de invoering van een internationaal moratorium, want het is van essentieel belang dat er eerst wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar het uitvoeren van mijnbouwactiviteiten in de diepzee. Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we niet alleen onze kennis van de abyssale zone verdiepen en dit waardevolle milieu beter begrijpen en beschermen, maar ook de potentiële risico's van mijnbouw heel precies beoordelen.

Laat ons samen nee zeggen tegen mijnbouw in de diepzee voordat het te laat is! 
 

Omdat er nog zoveel mysterieus en wonderen schuilgaan in de diepzee. Zeer recente ontdekkingen voor de kust van Chili, waar onderzoekers van het Schmidt Ocean Institute meer dan een honderdtal onbekende zeesoorten in kaart hebben gebracht, getuigen van de rijkdom van deze nog grotendeels onverkende ecosystemen.

Omdat men in wetenschappelijke kringen het erover eens is dat mijnbouw onomkeerbare gevolgen kan hebben voor de diepzee, verspreid over verschillende generaties, wat een bedreiging inhoudt van de biodiversiteit en een verstoring van de kwetsbare ecosystemen die zich daar bevinden. Een wetenschappelijke studie, op 14 juli van dit jaar gepubliceerd in het tijdschrift Current Biology, toont aan dat het zeeleven voorgoed wegtrekt uit zones die met graafmachines zijn omgewoeld voor het winnen van mineralen (koper, kobalt, mangaan, nikkel ...).

Door de diepzee te verstoren, brengen we ook de cruciale rol ervan bij de regeling van het klimaat en de bestrijding van de opwarming van de aarde in gevaar. In de diepe wateren van de oceaan liggen enorme hoeveelheden koolstof opgeslagen en deze absorberen de warmte, waardoor ze bijdragen aan het behoud van het wankele evenwicht van onze planeet.

Omdat bepaalde landen zich voorbereiden op de exploitatie van de zeebodem tegen 2025, dat is dus morgen, moeten we erkennen dat de onderwaterwereld een gemeenschappelijk goed van de mensheid is en niet het toneel mag worden van een nieuwe jacht naar goud. Noorwegen, Japan, India en ook nog Papoea-Nieuw-Guinea hebben heel recent laten weten dat ze geïnteresseerd zijn in projecten voor diepzeemijnbouw. Het is absoluut noodzakelijk dat we de voorkeur geven aan duurzaamheid in plaats van op de zeebodem te gaan zoeken naar oplossingen op korte termijn. We moeten alternatieven en andere bronnen voor deze mineralen vinden.

Vanaf april 2024 stelt Nausicaá zich tot missie om het publiek te sensibiliseren over het cruciale belang van de bescherming van de diepzee.

Als Centrum voor cultuur en wetenschappelijke mediatie kan Nausicaá honderdduizenden bezoekers sensibiliseren voor deze levensbelangrijke zaak.

Wij scharen ons achter Frankrijk dat vraagt om mijnbouw in de diepzee te verbieden en om elke mijnwet te verwerpen, op grond van de huidige stand van kennis, en we zullen alle middelen gebruiken om zoveel mogelijk mensen bewust te maken en te mobiliseren om zo de invoering van een moratorium op wereldvlak af te dwingen.

Ons engagement

  • Het standpunt ondersteunen van Frankrijk voor een internationaal verbod op mijnbouw in de diepzee.
  • Exposities, voordrachten en evenementen organiseren om het grote publiek bewust te maken van deze cruciale kwestie.
  • Een delegatie vormen van jongeren die zich inzetten voor de Oceaan en die we dan sturen naar de Conferentie van de Verenigde Naties in Nice in 2025 om te pleiten voor de bescherming van de diepzee.

In het kader van onze deelname aan de VN-conferentie in Nice in 2025 start Nausicaá deze maand met de samenstelling van een delegatie jongeren die zich inzetten voor de Oceaan; deze delegatie zal actie voeren via de organisatie van verschillende evenementen op wereldschaal. Ons uiteindelijke doel is in Nice een pleidooi houden voor de wereldleiders om ze aan te sporen om concrete toezeggingen te doen voor de bescherming van de oceanen.

Dit probleem belangt alle burgers aan, zowel de veiligheid als de kwaliteit van het leven van ieder van ons zijn gelinkt met de oceaan en de klimaatbescherming.

Omdat het onze collectieve verantwoordelijkheid is om het milieu, de biodiversiteit en de ecologische werking van de diepzee te beschermen, moeten we vanaf nu onze krachten bundelen voor het behoud van die diepzee!

 

 

Crédit photo : (c) Ifremer/MNHN - Kanadeep (2019)

De diepzee

crevette rimicaris Ifremer abysses

14 dingen die je moet weten over de diep...

De diepzee 7mn

Meer inzicht krijgen in wat zich verbergt onder het oppervla...

Bioluminescentie: waarom lichten de dier...

De diepzee 6mn

Bioluminescentie, of hoe je aanpassen aan het leven in de di...

Waarom hebben we het over de diepzee?

De diepzee 3mn

De diepzee, of abyssale zone, is een mysterieuze omgeving om...

Exploitatie van de diepzee: welke impact...

De diepzee 4mn

De rijkdommen van de diepzee wakkeren de hebzucht aan, maar ...

IFREMER (2007). Morceaux de sulfures du site hydrothermal Logatchev. Ifremer. https://image.ifremer.fr/data/00556/66816/

Moratoire, pause de précaution ou interd...

Abysses 4mn

Quel sera l’avenir des abysses ? L’exploitation des grands f...

Exploratie of exploitatie van de diepzee...

De diepzee 3mn

Moeten de minerale rijkdommen van de diepzee worden ontgonne...

coraux des abysses Ifremer

De diepzee, een vijandige en onbekende o...

De diepzee 4mn

Donker, een hoge druk en koud: extreme omstandigheden om de ...

Pacifique SW_Ifremer

De diepzee: nog altijd een onzekere toek...

De diepzee 5mn

De toekomst van de diepzee ligt in de handen van de Internat...

Waarom hebben we het over de diepzee?

De diepzee 3mn

De diepzee, of abyssale zone, is een mysterieuze omgeving om...