De pollak of witte koolvis

De pollak of witte koolvis

  Vissen uit koude en gematigde zeeën

De pollak of witte koolvis

Steekkaart

De pollak of witte koolvis

Wetenschappelijke naam:
Pollachius pollachius
Familie:
Gadidae
Klasse:
Actinopterygii
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Linnaeus, 1758
IUCN-status:
Bijna bedreigd
Verspreiding:

In het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, van IJsland (zelden) en het noorden van Noorwegen tot in Portugal

Habitat:

De pollak beweegt zich tussen twee kustwateren, tot op een diepte van 150 meter.

Grootte:

De pollak is gemiddeld 22 tot 75 cm lang.

Voeding:

Vissen, schaaldieren en koppotigen.

De pollak of witte koolvis
 

Het is mogelijk dat de jonge vissen knorgeluidjes produceren tijdens het jagen.

Hij voedt zich voornamelijk met vis, soms met schaaldieren en koppotigen. Duikers hebben gele bloedzuigers gezien die hen volgden om te jagen in het zand dat door hun flippers omhoog werd geschopt.

Wist je dat?

Waar vind je dit dier?

Deze vis is een van de meest voorkomende soorten in de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Noordzee.

De pollak beweegt zich tussen twee kustwateren, op een diepte tot 150 meter, en meestal verspreid, maar de vissen groeperen zich in grote scholen als er eieren moeten worden gelegd en als er gepaard moet worden, tussen februari en mei afhankelijk van de breedtegraad.

Hoe herken je dit dier? 

Je kunt de witte koolvis van de zwarte koolvis onderscheiden door de laterale lijn die loopt van de kieuwen tot aan de staart: deze is krom bij de witte koolvis en recht bij de zwarte koolvis. Via deze lijn kan de vis trillingen en geluiden van andere soortgenoten opvangen. Deze vis is gemiddeld 22 tot 75 cm lang.

Wat maakt dit dier bijzonder?

Hij is geslachtsrijp op de leeftijd van 3 jaar. Er worden eieren gelegd in februari en maart en tot mei in de noordelijke wateren. Het vrouwtje kan 4 miljoen eieren leggen.

Waar te vinden in Nausicaá?

VAN KUSTEN EN MENSEN

Van Kusten en Mensen

De pollak of witte koolvis

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

In de schijnwerpers

Nausicaá forum over de diepzee

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons mobiliseren om haar te beschermen!

Faune abyssale ifremer

Artikel

Oceaanconferentie van de Verenigde Naties 2025: de uitdagingen

De derde Conferentie van de Verenigde Naties over de oceanen vindt plaats in juni 2025, in Nice.

Artikel

Nieuwe soorten ontdekt in de diepzee ter hoogte van Chili

Een oceanografische campagne heeft geleid tot de ontdekking van ongeveer honderd nieuwe soorten in de diepzee.