De mantarog  Mobula birostris

Steekkaart

De mantarog

Wetenschappelijke naam:
Mobula birostris
Familie:
Myliobatidae
Klasse:
Chondrichthyens
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Walbaum, 1792
IUCN-status:
Bedreigd
CITES-status:

Bijlage II

Verspreiding:

Je vindt hem wereldwijd in de tropische zones, maar ook in de gematigd warme wateren van de Atlantische Oceaan.

Habitat:

Op een diepte van 0 tot 1000 m.

Grootte:

De mantarog kan 8 m lang worden en 1,8 ton wegen.

Voeding:

Plankton, kleine vissen en schaaldieren.

Levensverwachting:

20 jaar

De mantarog  Mobula birostris
 

Deze roggen kunnen uit het water springen en soms hun jongen ter wereld brengen.

Hoewel deze immense, sierlijke rog ongevaarlijk is voor de mens, komt hij toch voor in talrijke legendes waar hij dan boten meesleurt naar de bodem van de oceaan. In werkelijkheid legt hij heel gemakkelijk contact met duikers.

Wist je dat?

Waar vind je dit dier?

Hij leeft kort bij het wateroppervlak, op een diepte van 0 tot 1000 m. Je vindt deze roggen heel specifiek bij het koraalrif, waar ze zich verzamelen op de hoogste punten, de plaats waar de stroming plankton aanvoert.

Hoe herken je dit dier? 

Je herkent de mantarog aan de twee schedeluitwassen aan beide kanten van zijn brede mond.

Wat maakt dit dier bijzonder? 

De mantarog is ovovivipaar, dat betekent dat de eitjes in het lichaam van het wijfje worden uitgebroed. Als de kleintjes uit de moederbuik komen, zijn ze al zelfstandig. Doorgaans wordt er één rog per keer geboren.

Bedreiging en beschermingsmaatregel

De oceanische mantarog is beschermd in meer dan een dozijn landen en zones. Op sommige plaatsen wordt er nog gevist op deze rog. Hij is ook het slachtoffer van bijvangst.

De manta voeden

Waar te vinden in Nausicaá?

OP REIS IN VOLLE ZEE

De mantarog  Mobula bisrostris

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

A la une

Bioluminescentie

Een klein lichtje in de afgrond omgeven door duisternis. Waar komt dat licht vandaan?

Article

Wordt de biodiversiteit in volle zee dan toch eindelijk beschermd?

In 2018 werd een ambitieus initiatief voor de oceaan gelanceerd.

Article

LINEUP OCEAN in het grote bassin van Nausicaá

Een duik in het grote bad voor LINEUP OCEAN, een in het Blue Living Lab van Nausicaá geïncubeerde start-up!