De snotolf

De snotolf

  Vissen uit koude en gematigde zeeën

De snotolf

Steekkaart

De snotolf

Wetenschappelijke naam:
Cyclopterus lumpus
Familie:
Cyclopteridae
Klasse:
Actinopterygii
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Linnaeus, 1758
IUCN-status:
Bijna bedreigd
Verspreiding:

Gematigde en koude wateren van het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan.

Habitat:

Hij leeft op rotsachtige bodems en in open water (bentho-pelagische vis), doorgaans op een diepte van 50 tot 150 meter.

Grootte:

61 cm (vrouwtje groter dan het mannetje)

Voeding:

Kwallen, ribkwallen, weekdieren, wormen, stekelhuidigen, schaaldieren en zelfs kleine vissen zoals haringen.

Levensverwachting:

14 jaar

De snotolf
 

De eitjes van de snotolf zijn van nature grijs gekleurd. Deze 'kaviaarparels' worden rood en zwart gekleurd om er smakel

De eitjes van de snotolf worden in massa gelegd, tussen 100.000 en 400.000 in meerdere keren. Als ze in contact komen met het zeewater, klonteren ze samen.

Tijdens deze periode gedraagt het mannetje zich heel agressief tegenover zijn soortgenoten, maar ook tegenover andere roofdieren. De koningskrab bijvoorbeeld is er verzot op.

Wist je dat?

Waar vind je dit dier?

Je vindt deze vis in de gematigde en koude wateren van het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan waar hij commercieel wordt geëxploiteerd, vooral in IJsland, Denemarken en Noorwegen.

Hoe herken je dit dier?

  • Wist je dat? De vrouwtjes zijn groter dan de mannetjes (61 cm tegenover 50 cm) en tijdens de voortplantingsperiode kleuren de mannetjes rood of roze. Andere bijzonderheid: deze vis heeft geen schubben, maar een dikke huid vol benige uitsteeksels.
  • Hij wordt ook lompvis genoemd omwille van zijn lompe en ronde lichaam.
  • De baby'tjes worden geboren na een broedtijd van 40 dagen. Ze blijven ongeveer twee jaar dicht bij de kust en vertrekken dan naar het open water om zich te voeden met roeipootkreeftjes. Ze kunnen zich op hun beurt voortplanten op de leeftijd van 4 tot 7 jaar.

Wat maakt dit dier bijzonder?

Het is het mannetje dat de eitjes tijdens de broedtijd bijhoudt en ze met de borstvin koelte toewaait of water over de tros eitjes blaast. Zodra de eitjes gelegd zijn, gaat het vrouwtje terug richting diepzee.

Dankzij zijn buikvinnen die een zuignap vormen, kan hij zich vasthouden aan de rotsen.

Bedreiging en beschermingsmaatregel

  • De vrouwtjes worden gevangen voor hun 'zakje' waarin zich de zogenaamde 'viseitjes' bevinden.
  • De sinds 20 à 25 jaar bij de FAO aangegeven geringere vangsten in bepaalde viszones hebben ertoe geleid dat de snotolf de status 'gevoelig' heeft gekregen van de IUCN.
  • Het is in de paartijd, tijdens de lente, dat de vrouwtjes het meest worden geviseerd. Ze bevinden zich dan samen met de mannetjes in de ondiepe kustwateren om zich voort te planten.

Waar te vinden in Nausicaá?

VAN KUSTEN EN MENSEN

De snotolf

Vissen uit koude en gematigde zeeën

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

In de schijnwerpers

10 dingen die je moet weten over kwallen

De kwal komt voor in alle wereldzeeën en intrigeert en fascineert.

méduse dorée à nausicaa

Artikel

Neerkijkers uit het kweekprogramma overgebracht naar het aquarium van La Rochelle

Op 15 juli vertrekken 40 jonge neerkijkers naar La Rochelle. Zij hebben het levenslicht gezien dankzij een partnership tussen Nausicaá en BioNaMeris.

Artikel

De juweel-kardinaalbaars, een echte gezinsman!

Tijdens de voorplanting verzamelt de mannelijke kardinaalbaars de bevruchte eitjes en bewaart deze in zijn mond totdat ze uitkomen.