Het bloedkoraal Corallium rubrum

Steekkaart

Het bloedkoraal

Wetenschappelijke naam:
Corallium rubrum
Familie:
Coralliidae
Klasse:
Anthozoa
Phylum:
Cnidaria
Registratiejaar:
Linnaeus, 1758
IUCN-status:
Bedreigd
Verspreiding:

Deze eerder endemische soort vind je vooral in het westelijke deel van de Middellandse Zee.

Habitat:

Het bloedkoraal kan vanaf het wateroppervlak tot op een diepte van 250 meter groeien.

Grootte:

Een omvang van 40 cm

Voeding:

Eitjes, larven, schaaldieren, roeipootkreeften.

Het bloedkoraal Corallium rubrum
 

Een kolonie kan 1 tot 8 mm per jaar groeien.

In de zomer ontmoeten de spermatozoïden van de poliepen van de mannelijke kolonies de eitjes van de poliepen van de vrouwelijke kolonies in open water.

Het bevruchte eitje wordt een larve of een planula die zich vervolgens vasthecht op een hard substraat en een poliep wordt. De kolonie wordt gevormd door blastogenese.

wist je dat?

Waar vind je dit dier?

Deze soort is verbonden met weinig verlichte rotsachtige substraten. Het bloedkoraal bestaat in de vorm van verspreide kolonies of vormt grote populaties die het substraat op verticale of overhangende rotswanden monopoliseren.

Hoe herken je dit dier?

De omvang hangt in aanzienlijke mate af van de habitatfactoren, d.w.z. de voedselvoorraden, de hydrodynamica, de competitie, de ingrepen van boorders. Na vele jaren intensieve exploitatie van deze soort door de mens, vind je nog maar zelden kolonies die groter zijn dan 40 cm en meer wegen dan 2 kg. De basis van het grootste specimen kan een diameter bereiken van 3 cm.

Wat maakt dit dier bijzonder?

Zowel geslachtelijke als ongeslachtelijke voortplanting. De kolonie is geslachtsrijp op een leeftijd van 2 jaar, ook al is ze slechts enkele centimeter groot. De kolonies zijn ofwel mannelijk, ofwel vrouwelijk.

Bedreiging en beschermingsmaatregel

Het plukken van koraal is verboden in Frankrijk, behalve als dit wordt toegestaan door de directie voor maritieme zaken. In de Middellandse Zee is het vissen op bloedkoraal gereglementeerd.

Het bloedkoraal staat vermeld in bijlage III van de Overeenkomst van Bern en in bijlage III van de Overeenkomst van Barcelona. De gevangen hoeveelheden zouden ongeveer 5-6 ton bedragen voor de Franse kust en 60-70 ton voor het volledige Middellandse-Zeegebied.

Waar te vinden in Nausicaá?

over kunsten en mensen

Het bloedkoraal Corallium rubrum

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

In de schijnwerpers

Nausicaá forum over de diepzee

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons mobiliseren om haar te beschermen!

Faune abyssale ifremer

Artikel

Oceaanconferentie van de Verenigde Naties 2025: de uitdagingen

De derde Conferentie van de Verenigde Naties over de oceanen vindt plaats in juni 2025, in Nice.

Artikel

Nieuwe soorten ontdekt in de diepzee ter hoogte van Chili

Een oceanografische campagne heeft geleid tot de ontdekking van ongeveer honderd nieuwe soorten in de diepzee.