De Acropora-koralen

Steekkaart

De Acropora-koralen

Wetenschappelijke naam:
Acropora sp, Acroporidae
Familie:
Acroporidae
Klasse:
Anthozoa
Phylum:
Cnidaria
Registratiejaar:
Oken, 1815
IUCN-status:
Ernstig bedreigd
CITES-status:

NIET GEËVALUEERD

Verspreiding:

Circumboriale soorten.

Habitat:

Om te groeien hebben deze koralen helder, niet-bevuild water nodig en heel wat licht wat dus een geringe diepte implicee.

Grootte:

Maximale afmeting 1m

Voeding:

Zooplancton.

De Acropora-koralen
 

De Acropora-koralen eten 's nachts en vangen het zoöplankton met hun tentakels.

De Acropora-koralen zijn harde koralen die meehelpen aan de opbouw van de koraalriffen. Ze leven in kolonies en ontwikkelen zich in de vorm van parasollen.

De Acropora-koralen vormen een uitstekende schuilplaats voor heel wat ongewervelden en vissen.

Wist je dat?

Waar vind je dit dier?

Om te groeien hebben deze koralen helder, niet-bevuild water nodig en heel wat licht wat dus een geringe diepte impliceert (minder dan 50 meter), en ook een constant zoutgehalte en een temperatuur die hoger is dan 20°C.

Hoe herken je dit dier?

De Acropora-koralen zijn sterk vertakt en lijken op een boom. Afhankelijk van hun woonplaats kunnen ze verschillende kleuren hebben. Hun kolonie groeit horizontaal, om zich maximaal te kunnen blootstellen aan het oppervlaktelicht.

Wat maakt dit dier bijzonder?

De Acropora-koralen behoren tot de meest verspreide harde koralen. Er zijn meer dan honderd soorten, die niet altijd even gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd.

Deze koralen helpen mee aan de opbouw van een essentieel en gediversifieerd rifecosysteem. Hoe gediversifieerder het rif, hoe groter de veerkracht ervan. De koraalriffen zijn niet alleen ecologisch belangrijk, maar spelen ook een belangrijke economische, sociale en culturele rol voor de landen die eraan grenzen.

Ze zijn sterk betrokken bij de regulering van het broeikaseffect en de klimaatopwarming.

Bedreiging en beschermingsmaatregel

Heel wat koraalsoorten van het Acropora-geslacht staan op de rode lijst. Hun status is in meer of mindere mate kritiek, maar globaal gezien nemen de populaties ervan af. De Acropora-koralen lijden onder de vervuiling en de opwarming van het water. Daarnaast kan het rif snel worden verwoest door bepaalde invasieve soorten. De verbleking van de koralen is het gevolg van een ontkleuring van de symbiotische algen, wat uiteindelijk leidt tot het afsterven van het koraal. Die verbleking is gelinkt met de vervuiling en de opwarming van het water. De koraalriffen werden recent het slachtoffer van massale verbleking. De vaststellingen die worden gedaan, zijn soms heel alarmerend voor de instandhouding van het ecosysteem.

Dotatiefonds Nausicaá

Koraalriffen ondersteunen

Nausicaá steunt het werk van Reefscapers, die koraalriffen op Mauritius herstellen door kunstmatige rifstructuren te installeren.

Waar te vinden in Nausicaá?

Van kusten en mensen

Coral Jungle-gebied en Eilandverhalen-gebied

De Acropora-koralen

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

In de schijnwerpers

10 dingen die je moet weten over kwallen

De kwal komt voor in alle wereldzeeën en intrigeert en fascineert.

méduse dorée à nausicaa

Artikel

Neerkijkers uit het kweekprogramma overgebracht naar het aquarium van La Rochelle

Op 15 juli vertrekken 40 jonge neerkijkers naar La Rochelle. Zij hebben het levenslicht gezien dankzij een partnership tussen Nausicaá en BioNaMeris.

Artikel

De juweel-kardinaalbaars, een echte gezinsman!

Tijdens de voorplanting verzamelt de mannelijke kardinaalbaars de bevruchte eitjes en bewaart deze in zijn mond totdat ze uitkomen.