De diepzee, bondgenoot van het klimaat

De diepzee exploiteren, is raken aan het klimaat.

Nodules polymétalliques

De diepzee is een hot topic dat steeds meer aandacht krijgt in de media. In 2024 worden inderdaad de gesprekken hervat in de Internationale Zeebodemautoriteit (ISA) en er zullen weldra beslissingen volgen over de exploitatie van de minerale hulpbronnen in een context van onder druk staande beschikbaarheid van de delfstoffen die nodig zijn voor de energietransitie.

Wetenschappers waarschuwen voor de gevolgen van de winning van delfstoffen op de biodiversiteit van de diepzee, maar attenderen ook op het vermogen van deze diepzeemilieus om het klimaat te regelen. 

Wist je dat de oceaan 30% absorbeert van de koolstof die wordt uitgestoten door menselijke activiteiten en dat de diepzee een ‘koolstofput’ is? 

Laten we ons even verdiepen in de rol van de diepzee bij de regeling van het klimaat.

De oceaan regelt het klimaat 

De oceaan bedekt 71% van de wereldbol en bepaalt de klimatologische omstandigheden die op het aardoppervlak heersen. De oceaan absorbeert ongeveer 90% van de warmte en 30% van de CO2 die door menselijke activiteiten wordt uitgestoten in de atmosfeer. 

Door het voornaamste broeikasgas te absorberen en op te slaan, vervult de oceaan een fundamentele rol bij de klimaatregeling.  

De diepzee is een koolstofput
 

Twee mechanismen zorgen voor de overdracht van de CO2 van de atmosfeer naar de oceanen. Het eerste noemen we de ‘fysieke pomp’: 90% van de absorptie gebeurt tijdens het neerdalen van koud water op hoge breedtegraden, waarbij de opgeloste CO2 wordt meegevoerd naar de bodem. 

Het tweede mechanische wordt de ‘biologische pomp' genoemd en is gekoppeld aan de levende organismen. De algen van het fytoplankton fixeren CO2 door fotosynthese. Als het fytoplankton sterft, zakt het naar de bodem waar een deel van de erin opgeslagen koolstof gevangen raakt in de mariene sedimenten en daar vele eeuwen blijft zitten.

De diepzee is dus een ‘koolstofput’.

Een hap oceaanzuurstof bij elke tweede ademhaling 

Dat is een feit. Als je inademt, is de zuurstof die je longen vult één keer op twee afkomstig van de oceaan!
En die zuurstof wordt geproduceerd door het plantaardige plankton in de oceaan dat CO2 fixeert door middel van fotosynthese.

Welke impact zou mijnbouw in de diepzee hebben op het klimaat? 

•    De winning van delfstoffen met machines die de oceaanbodem omwoelen kan ertoe leiden dat koolstof en methaan vrijkomen uit de mariene sedimenten en dit kan de sekwestratie van koolstof in de oceaan verstoren.
•    De mijnbouwactiviteiten kunnen ook gevolgen hebben voor de biodiversiteit van de diepzee en een studie gepubliceerd door Ifremer in Nature Communications toont aan in welke mate pluimen bijdragen aan de “assimilatie van koolstof in de diepe oceaan”. 

Inderdaad, de micro-organismen die in de hydrothermale pluimen leven “zetten ongeveer 3% van de totale organische koolstof opgelost in water om in particulaire koolstof” . 

 

Foto: Ifremer

Laten we in actie komen om de diepzee te beschermen!

Nausicaá steunt Frankrijk bij zijn verzet tegen mijnbouw in de diepzee en zal alle mogelijke middelen gebruiken om het grote publiek te sensibiliseren en te mobiliseren voor de invoering van een moratorium.

De diepzee

Pacifique SW_Ifremer

De diepzee: nog altijd een onzekere toek...

De diepzee 5mn

De toekomst van de diepzee ligt in de handen van de Internat...

Exploitatie van de diepzee: welke impact...

De diepzee 4mn

De rijkdommen van de diepzee wakkeren de hebzucht aan, maar ...

crevette rimicaris Ifremer abysses

14 dingen die je moet weten over de diep...

De diepzee 7mn

Meer inzicht krijgen in wat zich verbergt onder het oppervla...

De diepzee verkennen: het nieuwe avontuu...

De diepzee 4mn

Nieuwe onderwatertechnologieën voor diepzee-exploratie.

Méduse de profondeur NOOA

Geografie van de abyssale zone: hoe ziet...

De diepzee 3mn

Stel je voor dat onder het oppervlak van de oceaan een werel...

coraux des abysses Ifremer

De diepzee, een vijandige en onbekende o...

De diepzee 4mn

Donker, een hoge druk en koud: extreme omstandigheden om de ...

Bioluminescentie: waarom lichten de dier...

De diepzee 6mn

Bioluminescentie, of hoe je aanpassen aan het leven in de di...

Hengelaarvissen

De diepzee 3mn

Deze herken je toch? Zeker als je ‘Finding Nemo’ hebt gezien...

Waarom hebben we het over de diepzee?

De diepzee 3mn

De diepzee, of abyssale zone, is een mysterieuze omgeving om...