Hoe neemt de oceaan koolstof op?

De oceaan speelt een fundamentele rol bij het reguleren van het klimaat door de opname en opslag van koolstofdioxide, het belangrijkste broeikasgas.

Een fysicochemisch fenomeen

De oceaan bevat 50 keer meer koolstof dan de atmosfeer, waarmee ze jaarlijks bijna honderd miljard ton koolstof uitwisselt. Het gas wordt geabsorbeerd doordat het eenvoudigweg oplost in het zeewater.

CO2 lost gemakkelijker op in koud water op hoge breedtegraden en wordt afgevoerd door stromingen die de bodem bereiken. Dit is een tijdelijk fenomeen. De onderstromen doen er honderden jaren over om de planeet rond te reizen waarna ze uiteindelijk weer naar de oppervlakte stijgen.

Een biologisch fenomeen

Het tweede mechanisme, sneller dan het fysische fenomeen, is biologisch: zoals alle planten geven ook de algen van fytoplankton zuurstof af en houden ze CO2 vast door middel van fotosynthese.

Zoöplankton (microscopisch kleine zeedieren) eet het fytoplankton op (begrazing), of het sterft af. Als het is afgestorven, zinkt het plankton naar de oceaanbodem waar een deel van de koolstof die het bevat wordt vastgehouden in mariene sedimenten en in minerale vorm wordt opgeslagen. De diepzee vormt dus een ‘koolstofput’.

Een regulator van menselijke activiteiten

Naast de natuurlijke cyclus heeft de oceaan ook bijna 30% van de CO2 opgenomen die als gevolg van menselijke activiteiten in de atmosfeer wordt uitgestoten. Maar dit fenomeen blijft niet zonder gevolgen. Het veroorzaakt verzuring van de oceaan.

De zuurtegraad van de oceanen is de afgelopen twee eeuwen met 30% toegenomen, en dit vormt een bedreiging voor veel mariene soorten zoals plankton, koralen, weekdieren, vissen...

Ontdek de ervaring ‘In het oog van het klimaat’

Smeltend ijs, een stijgende zeespiegel, orkanen, branden... 430m2 aan projecties van de vloer tot op de muren en een overrompelende geluidservaring om de effecten van de opwarming van de aarde te ontdekken en te ervaren! Een totale onderdompeling die je helpt begrijpen hoe je zelf dagelijks actie kunt ondernemen.

Andere artikelen

banc de mérous ile de malpelo

Een verdrag over biodiversiteit op volle...

De volle zee 6mn

83 landen, bijeen in de Verenigde Naties, hebben het Interna...

Biodiversiteit op volle zee: wie leeft e...

Biodiversiteit 8mn

De volle zee strekt zich uit voorbij de kust, vanaf de limie...

Wat is een waterkolom?

De volle zee 6mn

Een klein lichtje in de afgrond omgeven door duisternis. Waa...