De gevlekte buisaal Heteroconger hassi

De gevlekte buisaal

  Tropische rifvissen

De gevlekte buisaal Heteroconger hassi

Steekkaart

De gevlekte buisaal

Wetenschappelijke naam:
Heteroconger hassi
Familie:
Congridae, Heterocongrinae
Klasse:
Actinopterygii
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Klausewitz & Eibl-Eibesfeldt,
IUCN-status:
Niet bedreigd
CITES-status:

Niet geëvalueerd

Verspreiding:

Rode Zee en tropische wateren van de Indische Oceaan en de westelijke Stille Oceaan.

Habitat:

De gevlekte buisaal leeft op zeegrasvelden en zanderige bodems.

Grootte:

De gevlekte buisaal is 25 tot 40 cm lang en heeft een diameter van ongeveer 14 mm.

Voeding:

Hij voedt zich voornamelijk met plankton.

De gevlekte buisaal Heteroconger hassi
 

In Nausicaá, valt het soms voor dat de buisalen 's nachts van plaats wisselen.

Het is moeilijk om deze vis in zijn natuurlijke milieu te fotograferen, want hij detecteert de trillingen die door de luchtbellen van de duikers worden geproduceerd en als ze naderen, verstopt hij zich. Zijn hol, in de vorm van een verticale buis, wordt uitgegraven op een diepte van 7 tot 45 meter, op zanderige hellingen die zijn blootgesteld aan de stroming maar die wel beschermd zijn tegen golven.

wist je dat?

Waar vind je dit dier?

De gevlekte buisaal leeft op zeegrasvelden of zandbodems en leeft in kolonies van meerdere tientallen zelfs honderden individuen. De ruimte tussen de verschillende buisalen is altijd dezelfde.

Hoe herken je dit dier?

Het lichaam van deze vis is lang en smal zoals dat van een paling. Hij kan zich helemaal ingraven in het zand. Angstig als hij is, zal er altijd maar een deel van zijn lichaam zichtbaar zijn, het andere stuk blijft permanent in zijn hol. Hij houdt zich verticaal, met de staart verankerd in zijn holletje. Hij trekt zich ook terug in dat holletje zodra hij gevaar opmerkt.

Wat maakt dit dier bijzonder?

Zelfs tijdens de voortplanting blijven de buisalen in hun hol. De mannelijke en vrouwelijke buren zoeken toenadering en strengelen ineen voordat ze hun sperma en eicellen vrijgeven. De jonge dieren leven dieper in het hol dan hun ouders.

Waar te vinden in Nausicaá?

over kusten en mensen

L'hétérocongre tacheté Heteroconger hassi

Tropische rifvissen

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

In de schijnwerpers

Nausicaá forum over de diepzee

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons mobiliseren om haar te beschermen!

Faune abyssale ifremer

Artikel

Oceaanconferentie van de Verenigde Naties 2025: de uitdagingen

De derde Conferentie van de Verenigde Naties over de oceanen vindt plaats in juni 2025, in Nice.

Artikel

Nieuwe soorten ontdekt in de diepzee ter hoogte van Chili

Een oceanografische campagne heeft geleid tot de ontdekking van ongeveer honderd nieuwe soorten in de diepzee.