De brydevinvis

  Virtuele dieren

Virtueel dier in augmented reality gepresenteerd als onderdeel van de Grand Large ervaring.

De Brydevinvis is een van de indrukwekkende dieren die je kunt leren kennen tijdens de Grand Large-ervaring. Als reus tussen de soorten van de volle zee symboliseert de Brydevinvis de kracht van het zeeleven en de rol van de soorten.

Steekkaart

DE BRYDEVINVIS

Wetenschappelijke naam:
Balaenoptera edeni
Familie:
Balaenopteridae
Klasse:
Mammalia
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Anderson, 1879
IUCN-status:
Niet bedreigd
CITES-status:

Appendix I

Verspreiding:

Atlantische Oceaan en Indo-Pacific; tropische en subtropische zones

Habitat:

Pelagisch, tot een diepte van 300 meter

Grootte:

14 tot 15 m; 20 ton, max. 25 ton

Voeding:

De Brydevinvis voedt zich met kleine vissen, makrelen, haringen en ansjovissen voor wat betreft de kustexemplaren

Levensverwachting:

50 tot 70 jaar

 

De Brydevinvis verorbert ongeveer 660 kg voeding per dag, dat is 4% van zijn gewicht. Hij staat bekend als een "gobbler"

Ongelofelijk! In 2019 werd Rainer Schimpf, een duiker, opgeslokt door een Brydevinvis in Zuid-Afrika. Hij wou een ‘sardine run’ documenteren, de migratie van een school sardines waardoor heel wat roofdieren worden aangetrokken, onder meer de Brydevinvis. De duiker werd door de grote bek van de walvisachtige aangezogen, maar na enkele seconden weer vrijgelaten, zonder ook maar enig schrammetje op zichzelf of zijn fotomateriaal. Een Pinokkio-waardig verhaal!

Wist je dat?

Waar vind je dit dier?

De Brydevinvis Balaenoptera edeni is een baardwalvis die voorkomt in de gematigd warme wateren van de Atlantische, Pacifische en Indische Oceaan. Hij leeft doorgaans in groepen van 10 tot 20 individuen die zich over een voedselgebied verspreiden. We treffen de vinvis aan in open zee, maar ook langs de kust en het continentaal plat. Hij kan evenwel duiken tot een diepte van 300 meter als hij zijn prooi nazit, en dit gedurende 5 tot 15 minuten.

Hoe herken je dit dier?

De Brydevinvis kan 15 meter lang worden, bij een gewicht van 20 ton. De vrouwtjes zijn iets groter dan de mannetjes. Bij de geboorte is het walvisjong al meer dan 3 meter lang en weegt 900 kg.Deze walvisachtige is te herkennen aan zijn spitse, donkergrijze lichaam met witte buik en rooskleurige keel.

Wat maakt dit dier bijzonder?

De vinvissen migreren in de winter naar de equatoriale streken, maar sommige groepen zijn sedentair. Deze walvissen communiceren via kreunende geluiden, kort en met lage frequentie. De walvis is geslachtsrijp als hij 10-12 meter lang is en 10-13 jaar oud is. De dracht duurt 11 tot 12 maanden. Het vrouwtje baart een jong om de twee jaar en zoogt dit gedurende 6 maanden.

Bedreiging en beschermingsmaatregel

Sinds het einde van de commerciële jacht op walvissen, vormt de bijvangst een ernstige bedreiging voor de Brydevinvis en loopt hij ook het gevaar om gewurgd te worden door de visnetten; soms wordt hij zelfs aangevaren door boten. De impact van deze incidenten op de populatie Brydevinvissen is evenwel niet bekend.De Brydevinvissen zijn kleiner en geven minder olie of vlees, waardoor ze ook minder hebben geleden onder de jacht en waardoor hun bestanden relatief intact lijken te zijn. Japan heeft een speciale vergunning om elk jaar een aantal individuen te verwijderen.De soort staat vermeld in bijlage II van het Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten of de Convention on Migratory Species (CMS) en in bijlage I van het CITES-verdrag.

Waar te vinden in Nausicaá?

AUGMENTED REALITY-ERVARING

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

A la une

Nausicaá forum over de diepzee

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons mobiliseren om haar te beschermen!

Faune abyssale ifremer

Article

Wat is een waterkolom?

De ruimte tussen het oppervlak en de bodem van de oceaan wordt de waterkolom genoemd.

Article

Hoe zien vissen eruit in de waterkolom?

Afhankelijk van of ze in open water of op de bodem leven, hebben vissen in de waterkolom een morfologie die is aangepast aan hun leefomgeving.