Oceaanconferentie van de Verenigde Naties 2025: oproep tot het mobiliseren van jonge burgers

Wees de stem van de jongere generatie op de conferentie in Nice in juni 2025.

Ben je tussen 18 en 30 jaar en weet de bescherming van de oceaan jou te boeien, dan biedt Nausicaá je de kans om je te engageren en je stem te laten horen op de 3e Oceaanconferentie van de Verenigde Naties die plaatsvindt in Nice, van 9 tot 13 juni 2025.

Door je aan te sluiten bij de jongeren die zich inzetten voor de oceaan, kan ook jij je bezorgdheid over die oceaan en de bedreigingen die erop wegen delen en oplossingen uitwerken voor een duurzaam en verantwoord gebruik ervan. Je maakt deel uit van een delegatie jongeren uit de 5 continenten, van alle rangen en standen.

Tussen mei 2024 en juni 2025 begeleidt Nausicaá je bij de verschillende stappen die leiden tot het voeren van je pleidooi voor de oceaan tijdens de Conferentie in Nice. 

  • In 2024 worden er online 5 thematische workshops georganiseerd die de jongeren op de verschillende continenten moeten aanzetten tot handelen. Bij elke sessie wordt een synthese opgesteld van de bedenkingen van de deelnemers over de thema’s oceaan en klimaatverandering, de volle zee en de diepzee, biodiversiteit, mariene vervuiling, de abyssale zone en diepwaterwinning.
  • In maart 2025 nemen de jonge burgers deel aan een seminar in Nausicaá om de resultaten van de workshops af te ronden en hun tussenkomst op de Conferentie in Nice voor te bereiden.
  • Tot slot zullen in juni 2025 een tiental jongeren het groepswerk gaan voorstellen op de Conferentie en een aantal plenaire zittingen bijwonen.

Geïnteresseerd? Je hebt tot 15 juni 2024 tijd om je kandidaat te stellen door het volgende formulier naar ons terug te sturen.

De expertise van Nausicaá in dienst van de jonge generatie

Forte de son expertise dans la médiation scientifique et de son expérience dans la mobilisation des jeunes, Nausicaá a été missionnée par la Direction Générale des Affaires maritimes européennes pour recruter de jeunes passionnés par l’océan et les préparer à porter la parole de leur génération. 

S’appuyant sur son réseau de partenaires, Nausicaá facilitera les échanges entre experts et représentants des jeunes.

Oceaanconferentie van de Verenigde Naties 2025

De volgende conferentie van de Verenigde Naties over de oceanen UNOC-3 zal in juni 2025 plaatsvinden in Nice, gezamenlijk georganiseerd door Frankrijk en Costa Rica.

Andere artikelen

Oceaanconferentie van de Verenigde Natie...

Internationaal nieuws 3mn

De jongere generatie maakt zich sterk voor de oceaan.

Oceaanconferentie van de Verenigde Natie...

Internationaal nieuws 4mn

De derde Conferentie van de Verenigde Naties over de oceanen...

Faune abyssale ifremer

Nausicaá forum over de diepzee

De diepzee 4mn

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons ...