Oceaanconferentie van de Verenigde Naties 2025: Nausicaá begeleidt de jonge generatie une génération

De jongere generatie maakt zich sterk voor de oceaan.

Nausicaá zet zijn engagement voor het behoud van de oceanen voort door de generatie 18 – 30 jaar te begeleiden richting Oceaanconferentie van de Verenigde Naties - UNOC die plaatsvindt in Nice in juni 2025.

De conferentie van Nice is een belangrijk evenement dat gezamenlijk wordt georganiseerd door de regeringen van Frankrijk en Costa Rica en dat oplossingen moet aanreiken voor de uitdagingen en problemen waarmee de Oceaan wordt geconfronteerd.

De expertise van Nausicaá in dienst van de jonge generatie

Door zijn expertise op het vlak van wetenschappelijke mediatie en zijn ervaring met het mobiliseren van de jeugd, heeft Nausicaá van het Directoraat-generaal Maritieme Zaken van de Europese Commissie de opdracht gekregen om jongeren te rekruteren die gepassioneerd zijn door de oceaan en deze voor te bereiden om als spreekbuis van hun generatie te fungeren op de conferentie van Nice. Steunend op zijn netwerk van partners kan Nausicaá de uitwisselingen tussen de experts en de vertegenwoordigers van de jongeren vergemakkelijken.

Nausicaá maakt in april 2024 deze jongerenraadpleging officieel bekend tijdens de Conferentie - VN Decennium van oceaanwetenschappen voor duurzame ontwikkeling in Barcelona en neemt in juni in Costa Rica ook deel aan de voorbereidende vergadering van de conferentie van Nice, met name om partners te vinden die lokaal de workshops voor jongeren willen dragen.

Het mobiliseren van de jeugd
 

Vanaf de lente 2024 start Nausicaá met het rekruteren van jongeren op internationale schaal om uiteindelijk een honderdtal vrouwen en mannen van alle continenten en uit alle sociale groepen samen te brengen. Die jongeren zullen tussen mei 2024 en januari 2025 online workshops volgen over onderwerpen zoals de oceaan en de klimaatverandering, de volle zee en de diepzee, de biodiversiteit, de mariene verontreiniging en de diepwaterwinning om dan via deze sessies hun prioriteiten te stellen en de oplossingen uit te werken die zij denken in te voeren.

Aan de resultaten van deze verschillende workshops wordt de laatste hand gelegd tijdens een seminar in Nausicaá in maart 2025 en de veertigtal aanwezige jongeren zullen dan ook werken aan de mobiele app die bedoeld is om hun voorstellen te verspreiden.

Dit werk van lange adem dat over een periode van meer dan een jaar de jongeren mobiliseert, wordt in juni 2025 afgesloten met de deelname van 10 personen aan de Oceaanconferentie van de Verenigde Naties. Deze mannen en vrouwen kunnen het resultaat van het tijdens de workshops geleverde werk voorleggen, evenals de tool die is ontwikkeld om hun oplossingen te promoten. Ze nemen dan ook deel aan plenaire zittingen om daar het pleidooi van de jongeren voor de oceaan te houden.

Financiering

Nausicaá geniet cofinanciering van het DG Maritieme Zaken (Europese financiering) en Youth4Ocean.

Het Dotatiefonds van Nausicaá werkt mee aan de organisatie van de jongerenraadpleging door voor een veertigtal jongeren het bezoek aan Nausicaá te sponsoren tijdens het seminar voor afronding van de resultaten van de workshops.

Oceaanconferentie van de Verenigde Naties 2025

De volgende conferentie van de Verenigde Naties over de oceanen UNOC-3 zal in juni 2025 plaatsvinden in Nice, gezamenlijk georganiseerd door Frankrijk en Costa Rica.

Andere artikelen

Oceaanconferentie van de Verenigde Natie...

Internationaal nieuws 2mn

Wees de stem van de jongere generatie op de conferentie in N...

Oceaanconferentie van de Verenigde Natie...

Internationaal nieuws 4mn

De derde Conferentie van de Verenigde Naties over de oceanen...

Faune abyssale ifremer

Nausicaá forum over de diepzee

De diepzee 4mn

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons ...