De verpleegsterhaai of voedsterhaai

Steekkaart

De verpleegsterhaai

Wetenschappelijke naam:
Ginglymostoma cirratum
Familie:
Ginglymostomatidae
Klasse:
Chondrichthyes
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Bonnaterre, 1788
IUCN-status:
Kwetsbaar
CITES-status:

Niet geëvalueerd

Verspreiding:

Intertropische kustzone van de Atlantische Oceaan en het oostelijke deel van de Stille Oceaan.

Habitat:

Leeft in tropische wateren.

Grootte:

Hij kan 4,5 meter lang worden.

Voeding:

Vissen, ongewervelden, algen en kadavers.

Levensverwachting:

25 jaar

De verpleegsterhaai of voedsterhaai
 

De verpleegsterhaai zuigt zijn prooi naar binnen.

De naam voedsterhaai is afkomstig van de manier waarop dit dier zich voedt, hij zuigt namelijk zijn prooien op en dit doet denken aan de zuigreflex van een baby.

De verpleegsterhaai of voedsterhaai voedt zich met beenvissen, roggen, ongewervelden en ook algen en kadavers. Met zijn baarddraden en zijn superontwikkelde reukzin kan deze vis prooien vinden die verborgen liggen op de bodem.

Wist je dat?

Waar vind je dit dier?

Hij leeft in tropische wateren, op de bodem en langs ondiepe kusten, vanaf het intergetijdengebied tot een diepte van 130 meter.

Hoe herken je dit dier?

Je herkent deze haai aan het platte hoofd en de kleine ogen. Hij kan 4,5 meter lang worden.

Wat maakt dit dier bijzonder?

Dit is een ovovivipare soort. Nadat de eitjes zijn uitgekomen, worden ongeveer 30 babyhaaien uit de buik naar buiten geduwd. Ze zijn een dertigtal centimeter groot.

Bedreiging en beschermingsmaatregel

VU - kwetsbare soort, populatie lijkt te verminderen. In de Verenigde Staten (in de Golf van Mexico) zijn bepaalde beheersmaatregelen van kracht, terwijl in Zuid-Amerika de Colombiaanse regering het vissen op deze haai verbiedt in het kader van de bescherming van de zeebiodiversiteit.

De populatie van deze haai wordt globaal beschouwd als 'dalend'. Hij heeft een groot habitat in Belize en daar wordt hij ook wettelijk beschermd.

Er wordt vermoed dat de populatie van deze soort in de voorbije 90 jaar (drie generaties) met 30 tot 49% is verminderd op grond van de werkelijke en potentiële exploitatieniveaus en het verdwijnen en verslechteren van de habitat.De verpleegsterhaai of voedsterhaai maakt deel uit van een MON-P of monitoringprogramma waaraan Nausicaá meewerkt. Dat is een Europees instandhoudingsprogramma dat toelaat om de dierenpopulaties te volgen in de aangesloten instellingen van EAZA, de Europese vereniging van dierentuinen en aquariums.

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

A la une

Een verdrag over biodiversiteit op volle zee

83 landen, bijeen in de Verenigde Naties, hebben het Internationaal Verdrag ter bescherming van de biodiversiteit van de volle zee al ondertekend.

banc de mérous ile de malpelo

Article

LINEUP OCEAN in het grote bassin van Nausicaá

Een duik in het grote bad voor LINEUP OCEAN, een in het Blue Living Lab van Nausicaá geïncubeerde start-up!

Article

Grijze zeehond of zeekalf: hoe de zeehonden van de Opaalkust herkennen?

Om de zeehonden van de Opaalkust te observeren, is het handig om een onderscheid te kunnen maken tussen de grijze zeehond en het zeekalf!