De valse haring

De valse haring

  Pelagische vissen

De valse haring

Steekkaart

De valse haring

Wetenschappelijke naam:
Harengula clupeola
Familie:
Clupeidae
Klasse:
Actinopterygii
Phylum:
Chordata
Registratiejaar:
Cuvier, 1829
IUCN-status:
Niet bedreigd
Verspreiding:

Je treft hem aan in de westelijke subtropische zone van de Atlantische Oceaan.

Habitat:

Het is een pelagische soort die op een diepte van 0 tot 50 m leeft.

Grootte:

Deze vis meet gemiddeld 9 cm; de maximale lengte bedraagt 18 cm.

Voeding:

De valse haring is een roofdier dat 's nachts op zoek gaat naar eten: weekdieren, wormen, viseieren en zoöplankton.

Levensverwachting:

Deze kleine vissoort groeit snel en heeft een korte levensduur, waarschijnlijk 3 tot 5 jaar.

Wist je dat?

100.000, dat is het aantal individuen waaruit een school van valse haringen kan bestaan.

De volwassen vissen begeven zich in de open zee om zich te voeden en zich voort te planten; de jonge exemplaren vertoeven vaak in kustwateren zoals trechtermondingen, mangroves, lagunes, koraalriffen rond eilanden en zeewierbanken.

Deze kleine vissoort groeit snel en heeft een korte levensduur, waarschijnlijk 3 tot 5 jaar.De valse haring is een roofdier dat 's nachts op zoek gaat naar eten: weekdieren, wormen, viseieren en zoöplankton, vooral roeipootkreeften.

De valse haring
 

In Nausicaá bewegen de geschubde sardines zich in scholen.

Ze verzamelen zich in de stralen van het natuurlijke licht dat via het glazen dak binnenvalt.

Waar vind je dit dier?

Het is een pelagische soort die op een diepte van 0 tot 50 m leeft. De volwassen dieren begeven zich in de open zee om voedsel te zoeken en te paren, terwijl de jeugdige exemplaren vaak dicht bij de kust blijven en zich verschuilen in trechtermondingen, mangroves, lagunes, insulaire koraalriffen en wierbanken.

Hoe herken je dit dier?

De valse haring, die ook wel geschubde sardine wordt genoemd, is een kleine vis die in scholen zwemt. Deze vis meet gemiddeld 9 cm; de maximale lengte bedraagt 18 cm. De valse haring heeft tanden op zijn tong.

Wat maakt dit dier bijzonder?

Het vormen van scholen is een verdedigingsmechanisme dat door kleine vissen wordt gebruikt om zich te beschermen tegen hun vijanden.

De dichtheid, de grootte, de vorm en de zwemsnelheid van een dergelijke school kunnen variëren in functie van de bedreiging om zo de roofdieren in verwarring te brengen of om aan bepaalde individuen de kans te bieden zich terug te trekken.

De bewegingen van een school zijn synchroon.

Binnen de school zijn de haringen op welbewuste en gecentraliseerde wijze verdeeld: iedereen heeft zijn eigen plaats!

Wist je dat? Science et Vie TV

Waar te vinden in Nausicaá?

OP REIS IN VOLLE ZEE

Het grootse schouwspel van de oceaan

De valse haring

Het Oceaan-magazine

Doorloop onze nausicaa blog

In de schijnwerpers

Nausicaá forum over de diepzee

Mijnbouw vormt een bedreiging voor de diepzee: laten we ons mobiliseren om haar te beschermen!

Faune abyssale ifremer

Artikel

Hoe passen de dieren van de abyssale zone zich aan de extreme levensomstandigheden aan?

Welke fysieke eigenschappen zorgen ervoor dat ze kunnen overleven op grote diepte in de oceaan?

Artikel

Voortplanting en behoud van diversiteit

Bij Nausicaá zijn biodiversiteit en voortplanting onlosmakelijk met elkaar verbonden.