Wat is hydraulische energie?

De oceaan biedt een groot potentieel voor hernieuwbare energie.

Deze nieuwe vormen van energie kunnen bijdragen aan de doelstelling van de energietransitie om minder fossiele brandstoffen te gebruiken.

Hernieuwbare mariene energie maakt gebruik van innovatieve technologieën die momenteel worden onderzocht en getest.

Hoe werkt hydraulische energie?

Er wordt energie verkregen dankzij de zeestromen die hydraulische turbines doen draaien als gevolg van de getijdenwerking.

Een getijdenturbine is een soort windmolen onder water waarvan het vermogen afhangt van de diameter van de turbine of de bladen, en van de snelheid van de getijdenstroom.

Getijdenturbines zijn op basis van hun vermogen relatief kleiner dan windturbines. Ze profiteren van de dichtheid van water, die 800 keer groter is dan die van lucht, en met een stroomsnelheid die 3 tot 4 keer lager is dan die van wind.

Er ligt een prototype onder water in de zee voor Paimpol-Bréhat, in Bretagne.

De kracht van de zeestromingen aan de noordwestkust van Frankrijk is optimaal voor deze vorm van energieproductie.

Innovatie

Wat is golfenergie?

Blauwe innovatie 2mn

De oceaan biedt een groot potentieel voor hernieuwbare energ...

Getijdenenergie

Blauwe innovatie 1mn

De oceaan biedt een geweldig potentieel voor hernieuwbare en...

Wat is hernieuwbare mariene energie?

Blauwe innovatie 2mn

De mensheid kan rekenen op de hulpbronnen van de oceaan om i...