Wat is hernieuwbare mariene energie?

De mensheid kan rekenen op de hulpbronnen van de oceaan om in haar behoeften te voorzien.

De mensheid kan rekenen op de hulpbronnen van de oceaan om in haar behoeften te voorzien: van voedsel tot gezondheid, huisvesting, werkgelegenheid, vervoer, recreatie en energie, we kunnen het allemaal omschrijven als geleverde diensten. Hun waarde wordt geschat op meer dan 20,9 biljoen dollar per jaar.

De toekomst van de mensheid is afhankelijk van de oceaan!

De oceaan speelt ook een essentiële rol bij het reguleren van het klimaat dankzij zijn capaciteit om koolstof te absorberen. De oceaan nam 90% van de overtollige warmte op die werd geproduceerd door menselijke activiteiten en bijna 30% van de CO2-uitstoot.Maar we kunnen de oceaan ook gebruiken om hernieuwbare energie te produceren als alternatief voor fossiele brandstoffen.

Wat is hernieuwbare mariene energie?

Wist je dit? Met hernieuwbare mariene energie verwijzen we naar alle technologieën die elektriciteit produceren op basis van de energie van de zeeën.

 • Die verschillende energievormen zijn:
 • De deining,
 • De stromingen,
 • De getijden,
 • Thermische energie uit de zeeën (temperatuurverschil tussen warm oppervlaktewater en koud water in de diepte).
 • Osmotische energie
 • Hydraulische energie

In theorie bedraagt het totale potentieel van mariene energie wereldwijd, volgens een schatting van het Internationaal Energieagentschap, 20.000 tot 90.000 TWh/jaar (ter vergelijking: het wereldwijde elektriciteitsverbruik bedraagt zo’n 16.000 TWh/jaar). Het totale potentieel is ongeveer als volgt verdeeld tussen de verschillende technologieën:

 • Hydraulische turbines en getijdenturbines: tussen 300 en 800 TWh/jaar
 • Golfgeneratoren: tussen 8.000 en 80.000 TWh/jaar
 • Thermische energie op zee: bijna 10.000 TWh/jaar
 • Osmotische energie: 2.000 TWh/jaar. 

Deze technologieën bevinden zich nog in de onderzoeks- en testfase, maar in combinatie met andere vormen van hernieuwbare energie en een vermindering van het energieverbruik in Frankrijk zou het mogelijk kunnen zijn om tegen 2050 over te schakelen op 100% hernieuwbare energie.

Er lopen verschillende onderzoeken om het potentieel van hernieuwbare mariene energie en de impact ervan op het milieu te beoordelen.

Innovatie

Wat is hydraulische energie?

Blauwe innovatie 1mn

De oceaan biedt een groot potentieel voor hernieuwbare energ...

Wat is golfenergie?

Blauwe innovatie 2mn

De oceaan biedt een groot potentieel voor hernieuwbare energ...

Getijdenenergie

Blauwe innovatie 1mn

De oceaan biedt een geweldig potentieel voor hernieuwbare en...