Wat is golfenergie?

De oceaan biedt een groot potentieel voor hernieuwbare energie.

Golfenergie, niet te verwarren met getijdenenergie, is de energie die wordt geproduceerd door golven.
De wind die over de zee waait veroorzaakt golven. Deze golven bewaren de energie en transporteren deze over lange afstanden, van de open zee tot aan de kust.

Golfgeneratoren zetten golven om in elektriciteit, en er bestaan prototypes op basis van diverse technologieën.

Systemen bestaande uit vlotters aan het oppervlak of onder water die worden aangedreven door de deining.
Het Schotse bedrijf Pelamis Wave Power (het voormalige Ocean Power Delivery) is het enige bedrijf dat al een commercieel productiestadium heeft bereikt met zijn Pelamis, ofwel zeeslang.
Bij overspoelingssystemen slaan de golven over een hellend vlak om zo een reservoir te vullen dat een turbine aandrijft als het leegloopt.
Dit is de werking van de Deense Wave Dragon.
Bij oscillerende waterkolomsystemen wordt de beweging van de golven gebruikt als een zuiger om de lucht in een afgesloten ruimte samen te persen en een turbine aan te drijven.
In Frankrijk werkt de Ecole Centrale de Nantes samen met SBM en IFPEN aan een project waarbij ze een demonstratiemodel van een golfslaggenerator willen ontwerpen en testen in reële omstandigheden.

Deze nieuwe vormen van energie kunnen bijdragen aan de doelstelling van de energietransitie om minder fossiele brandstoffen te gebruiken.

Hernieuwbare mariene energie maakt gebruik van innovatieve technologieën die momenteel worden onderzocht en getest.

Innovatie

Wat is hydraulische energie?

Blauwe innovatie 1mn

De oceaan biedt een groot potentieel voor hernieuwbare energ...

Wat is hernieuwbare mariene energie?

Blauwe innovatie 2mn

De mensheid kan rekenen op de hulpbronnen van de oceaan om i...

Wat is getijdenenergie?

Blauwe innovatie 1mn

De oceaan biedt een geweldig potentieel voor hernieuwbare en...