Wat is de volle zee?

Volle zee of internationale wateren? Waar begint de volle zee? Van wie is ze? Waarom is ze belangrijk voor de mensheid?

volle zee

Laten we proberen om de volle zee, die de helft van het aardoppervlak bedekt, beter te begrijpen.

Eerst en vooral, wat is de volle zee en waar begint ze?

De volle zee verwijst naar het zeegebied dat buiten het rechtsgebied ligt van landen.

De territoriale wateren strekken zich uit van de basislijn tot op een afstand van 12 zeemijl. (1 zeemijl = 1.852 km)

Daarbuiten en tot 200 mijl verder (370 km) bevindt zich de EEZ of exclusieve economische zone. In deze maritieme ruimte mag het aan de zee grenzende land naar eigen behoefte de mariene bronnen, de zeebodem en de ondergrond exploiteren en gebruiken.

 • De volle zee komt overeen met wat we de internationale wateren noemen.
 • Die zijn eigendom van niemand, maar de verantwoordelijkheid van iedereen!
 • De volle zee beslaat de helft van het aardoppervlak en vertegenwoordigt 65% van de oppervlakte van de oceanen en 90% van hun volume.

Op volle zee wordt onderscheid gemaakt tussen de waterkolom en de zeebodem, het zogenaamde Gebied, waartoe de grond en de ondergrond behoren. De rijkdommen van het Gebied worden beschouwd als gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid. Het is de International Seabed Authority (ISA) die de exploratie en mijnbouw reguleert en er tegelijkertijd voor zorgt dat het milieu wordt beschermd.

Wist je dit? Frankrijk bezit het tweede grootste maritieme gebied ter wereld, na de Verenigde Staten. Dit vertegenwoordigt meer dan 10,2 miljoen km² dankzij de overzeese gebieden (Frans-Polynesië, Nieuw-Caledonië, Zuidelijke en Antarctische gebieden).

La haute mer vue en coupe

Welk status heeft de volle zee?

Als de volle zee van niemand is, gelden er dan wel regels? Wordt ze beheerd? Of is het een soort van wilde westen midden op de oceaan?

De volle zee is een gemeenschappelijk gebied van alle landen in de wereld. Niemand kan er aanspraak op maken of er soevereiniteit over uitoefenen.

Het principe van de vrijheid van de zeeën is van toepassing op volle zee.

Dit betekent het recht van:

 • scheepvaart,
 • overvlucht,
 • aanleg van onderzeese kabels en pijpleidingen,
 • creatie van kunstmatige eilanden goedgekeurd door het internationaal recht,
 • visserij en wetenschappelijk onderzoek.

In 1958 werd echter in Genève een eerste conferentie van de Verenigde Naties over het zeerecht gehouden. Er zijn verschillende conventies aangenomen om een internationaal verdrag op te stellen dat regels bevat over maritieme zaken en de jurisdictie van staten over maritieme gebieden.

Dit verdrag is het Zeerechtverdrag van Montego Bay, dat werd aangenomen in 1982. Het werd van kracht in 1994 en is sindsdien geratificeerd door 168 landen, waaronder Frankrijk in 1996. Dit verdrag vermeldt het principe van de exclusieve economische zone.

Waarom is er zoveel interesse in de volle zee?

Naast het economische potentieel van de volle zee, is deze ook essentieel voor het leven op aarde, omdat ze het fundament vormt voor het planetaire evenwicht.

Zonder de oceaan zou leven niet mogelijk zijn. Alles is met elkaar verbonden: de oceaan, de atmosfeer en het land onder de zee.

 

Cycle de l'eau en infographie par la Plateforme Océan & Climat (POC)
Cycle de l'eau par la Plateforme Océan & Climat (POC)
 • Planten, dieren en mensen zijn afhankelijk van de oceaan voor klimaatregulering en de watercyclus.
 • De oceaan produceert meer dan 50% van de zuurstof die we inademen.
Pompe à carbone physique en infographie
Pompe à carbone physique
 • Meer dan 90% van de overtollige warmte veroorzaakt door de opwarming van de aarde als gevolg van menselijke activiteiten wordt erin opgeslagen.
 • 25% van de koolstofdioxide van menselijke activiteiten wordt door de oceaan geabsorbeerd. Fytoplankton draagt bij aan de opname van CO2.
 • Fytoplankton draagt bij aan de opname van CO2. Op de bodem van de oceanen wordt koolstof opgeslagen en afgezet, waar het zich opstapelt in de sedimenten.
 • De oceaan levert ons diensten van onschatbare waarde doordat we er activiteiten kunnen ontwikkelen zoals vissen, vrachtvervoer en communicatie via onderzeese kabels.

De oceaan is de belangrijkste bron van eiwitten voor 3 miljard mensen en 90% van de goederen bereikt ons over zee!

Wat bevindt zich onder het oppervlak van de volle zee?

Dit gebrek aan kennis voorkomt niet dat er veel interesse in is, want het potentieel van de volle zee is enorm: onder andere natuurlijke hulpbronnen, minerale hulpbronnen en nieuwe moleculen.

 

We kennen het oppervlak van de maan beter dan de zeebodem!

Dit gebrek aan kennis voorkomt niet dat er veel interesse in is, want het potentieel van de volle zee is enorm: onder andere natuurlijke hulpbronnen, minerale hulpbronnen en nieuwe moleculen.

Hoewel we weten dat de rijkdommen van de oceaan niet oneindig zijn, schat de IUCN dat er tussen de 500.000 en 100 miljoen soorten in de oceanen leven en dat er slechts ongeveer 250.000 soorten bekend zijn.

Bovendien zijn de diepste zeebodems, zoals de abyssale vlaktes of oceaantroggen, extreme plekken waar het zeeleven zich toch weet te ontwikkelen, vooral rond hydrothermale bronnen, waar de temperaturen kunnen oplopen tot 400 graden.

Het aanpassingsvermogen van soorten getuigt van de enorme biodiversiteit op volle zee.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorspelt dat in 2030 meer winsten zullen worden gegenereerd op zee dan op land.

Welk potentieel biedt de volle zee?

 • We vissen op volle zee, we vervoeren er 90% van de internationale handelsproducten en we leggen er onderzeese kabels aan voor onze telefoon- en internetcommunicatie.
 • Ingenieurs proberen de ongelooflijke kracht van golven en stromingen te benutten om hernieuwbare en schone energie te winnen.
 • De diepzeebodem herbergt mineralen en zeldzame aardmetalen die essentieel zijn voor onze technologieën en die nu al worden opgespoord.
 • Het doel van de biodiversiteitsanalyse is om nieuwe moleculen te ontdekken die aan de basis zullen liggen van medicijnen en innovatie, met name in de chemische industrie. Het aantal patenten op basis van mariene genetische bronnen zit sterk in de lift.
 

Waarom moeten we de volle zee beschermen?

De uitdaging van deze eeuw is het behoud van biodiversiteit en het natuurlijke evenwicht op volle zee. Sinds 2018 wordt er binnen de Verenigde Naties onderhandeld over de bescherming van biodiversiteit in maritieme gebieden die buiten nationale jurisdicties zijn gelegen.

De vierde onderhandelingsronde werd in New York georganiseerd van 7 tot 18 maart 2022.

Wat staat er op het spel? De rijkdommen van de oceaan zijn niet onuitputtelijk en ze moeten op een ethische, duurzame en rechtvaardige manier in stand worden gehouden, geëxploiteerd en verdeeld.

Menselijke activiteiten hebben een impact op de volle zee: overbevissing, vervuiling (met name door microplastics) en klimaatverandering verstoren de balans van mariene ecosystemen.

Er werd plastic afval aangetroffen in de Marianentrog, op 11.000 m diepte!

Activiteiten op het land hebben gevolgen voor de oceaan en de volle zee. Dus hoe kunnen we de volle zee met zijn allen duurzaam beheren?

Een gezonde volle zee is van levensbelang voor menselijke samenlevingen.

Andere artikelen

banc de mérous ile de malpelo

Een verdrag over biodiversiteit op volle...

De volle zee 6mn

83 landen, bijeen in de Verenigde Naties, hebben het Interna...

Biodiversiteit op volle zee: wie leeft e...

Biodiversiteit 8mn

De volle zee strekt zich uit voorbij de kust, vanaf de limie...

Wat is een waterkolom?

De volle zee 3mn

De ruimte tussen het oppervlak en de bodem van de oceaan wor...