Geboorte van golfroggen in Nausicaá

Er werden golfroggen geboren in Nausicaá.

Een echte primeur voor Nausicaá!

Op 28 maart 2023 werd in het kader van een Europees instandhoudingsprogramma, en na een incubatieperiode van ongeveer vier maanden, een kleine golfrog geboren in de reserves van ons aquarium.

Eerste geboorten

De ouders, die tot kort geleden nog in het aanraakbassin zaten, werden overgebracht naar de reserves om zich daar voort te planten. Daar kunnen de gelegde eieren gemakkelijk worden teruggevonden en geteld door verzorgers en hebben ze geen last van roofdieren.

Bovendien kunnen de verzorgers de eieren nauwkeurig dateren en de incubatietijd berekenen, die varieert afhankelijk van de watertemperatuur.

 

baby bruine rog

De eieren werden geproduceerd door een mannetje en drie vrouwtjes, en ze zullen in de loop van een aantal weken uitkomen. Sommige eieren werden overgebracht naar partneraquaria.

De roggen planten zich voort gedurende de herfst- en wintermaanden, zodat hun jongen worden geboren in een periode waarin er veel voedsel te vinden is. De golfrog is een soort die voorkomt in het Nauw van Calais, vanaf de punt van Cherbourg tot aan Menton in de Middellandse Zee, via de Atlantische Oceaan.

De golfrog, een bedreigde diersoort

De golfrog (Raja undulata) staat als bedreigde soort op de rode lijst van de IUCN. In Europa heeft de soort de status ‘NT - Gevoelig’ Hun populatie neemt af in gebieden waar ze vroeger erg talrijk waren. De belangrijkste oorzaak daarvan is overbevissing. Net als andere roggen heeft ook de golfrog bepaalde kenmerken die een negatieve impact hebben op de grootte van de populatie, met name de late geslachtsrijpheid (op een leeftijd van drie tot vier jaar) en de lage vruchtbaarheid.

Sinds 2023 is de golfrog opgenomen in een EEP, een instandhoudingprogramma dat is opgezet binnen EAZA, de Europese vereniging van dierentuinen en aquaria waar Nausicaá lid van is. De partneraquaria van het programma delen informatie over de dieren die aanwezig zijn in hun instellingen en als er roggen worden geboren, worden die overgebracht naar andere instellingen.

Een kans om ze te observeren

We zullen de geboorten van deze roggen monitoren en documenteren om meer te weten te komen over deze soort. Dit werk doen we samen met het aquarium van Trégastel, waar de ouders vandaan komen, en met de twee aquaria die eieren hebben ontvangen.

Vanaf de geboorte worden er metingen geregistreerd: de totale lengte van de roggen, vanaf het puntje van hun neus tot aan de bekkenvinnen, en hun spanwijdte. Deze metingen worden gebruikt als vergelijkingspunt, op basis van de leeftijd van de ouders, en eventueel ook om verschillende populaties te vergelijken afhankelijk van de geografische oorsprong van de ouders.

De verzorgers waken dagelijks over de groei van de jonge roggen, en ze houden nauwlettend toezicht op hun voeding om ervoor te zorgen dat ze in de beste omstandigheden kunnen opgroeien.

De instandhoudingsprogramma’s van Nausicaá

Nausicaá levert een unieke bijdrage aan het behoud van biodiversiteit, want elk jaar worden er honderden dieren geboren. Daarnaast is Nausicaá betrokken bij Europese instandhoudingsprogramma's voor bedreigde soorten.