TEAM for Ocean

Allemaal samen in actie komen voor de Oceaan!

Allemaal betrokken!

De Oceaan is essentieel voor het wereldwijde ecologische evenwicht en de regulering van klimaatverandering. De Oceaan beschermen, dat is onze toekomst beschermen, en daarvoor is de inzet van de hele samenleving nodig.

Zich er bewust van zijn is goed, maar samen in actie komen is beter!

TEAM for Ocean werd bedacht als een manier om via burgerparticipatie de veranderingen te versnellen die bijdragen aan de instandhouding van de Oceaan, die van algemeen belang is voor de mensheid.

festival team for ocean jardins de nausicaa en 2022

Hoe?

TEAM for Ocean wil de betrokkenheid van burgers ondersteunen en begeleiden en zo ideeën omzetten in actie!

Door rond deze initiatieven de mogelijkheden, de knowhow, de vaardigheden, wensen en energie van de regio Opaalkust te mobiliseren en te bundelen (bedrijven, verenigingen, burgers, actoren uit de culturele en sociale sector, het onderwijs, de lokale overheden, wetenschappers, media enz.)

Door gunstige omstandigheden te creëren zodat burgers een duurzame toekomst voor de Oceaan kunnen creëren.

Uitgevoerde projecten

“Voor burgerinitiatieven op school”

Sinds 2019 nodigt Nausicaá, in samenwerking met het Franse openbaar onderwijs en zijn lokale partners, kinderen uit om zich in te zetten voor een duurzaam beheer van de Oceaan en haar hulpbronnen.

De leerlingen staan aan het roer, als echte ondernemers van de Oceaan beslissen ze over het thema van hun project en de vorm die het zal aannemen. Duurzame consumptie van vis en zeevruchten, bestrijding van plasticvervuiling, ontwerp van lijmen op basis van bijproducten van de visserij enz.

Er is geen tekort aan onderwerpen om deze jonge zeehelden te inspireren!

Afhankelijk van de behoeften mobiliseert Nausicaá onderzoekers, educatieve hulpmiddelen op maat en partners in het veld om de leerlingengroepen gedurende het hele schooljaar te begeleiden bij hun project.

De prioriteit: ideeën sneller omzetten in concrete acties!

Festival TEAM for Ocean in Nausicaá

In 2022 heeft Nausicaá het festival TEAM for Ocean georganiseerd rond de Werelddag van de Oceanen, die elk jaar op 8 juni plaatsvindt, en dit in samenwerking met de eerste projectpartners: Accima, CPIE Flandre Maritime, Nature Libre et Rivages Propres.

Het doel van deze eerste editie van het festival was om burgerinitiatieven onder de aandacht te brengen, evenals de initiatiefnemers ervan en degenen die de concrete uitvoering ervan gedurende meer dan een jaar mogelijk hebben gemaakt.

Het dynamische lokale TEAM for Ocean begeleidt de uitwerking van burgerinitiatieven, zowel op school als persoonlijke initiatieven.

affiche festival team for ocean 2022

Festival 2023

De programmering, die het resultaat is van een participatieve benadering, wil een antwoord bieden op een aantal vragen. Waarom in actie komen voor de Oceaan? Hoe in actie komen? En hoe kunnen we de veranderingen versnellen dankzij de betrokkenheid van burgers die zich inzetten voor de Oceaan?

Voortbouwend op deze mobilisatie vond de tweede editie van het festival plaats in de tuinen van Nausicaá tijdens de Maand van de Oceaan in juni 2023.

affiche TFO 2023

Waarom in actie komen voor de Oceaan?

De Oceaan is essentieel voor het wereldwijde ecologische evenwicht en de regulering van klimaatverandering. De Oceaan beschermen, dat is onze toekomst beschermen.

Workshops, evenementen en tentoonstellingen zullen ons helpen om inzicht te krijgen in het kwetsbare evenwicht van de Oceaan en waarom het onze verantwoordelijkheid is om deze gezond te houden. Inspirerende activiteiten die ongetwijfeld ideeën doen ontstaan en die mensen motiveren om in actie te komen en zich in te zetten voor de Oceaan.

Hoe kunnen we op ons niveau opkomen voor de Oceaan?

Elk van ons kan zich op zijn of haar eigen niveau inzetten voor verandering, als burger, in onze wijken, onze bedrijven, onze scholen, met onze vaardigheden, kennis en wensen!

Grote en kleine exposanten zullen ons andere manieren tonen om te consumeren, ons te voeden, te leven... Je ontdekt mooie initiatieven, burgeracties en projecten die werden uitgevoerd door meer dan 500 leerlingen die betrokken zijn bij Team for Ocean.

Zich samen mobiliseren voor acties die er toe doen

Het doel is om collectieve actie te ondernemen en zo de beweging voor het behoud van de Oceaan te versnellen en te versterken! Dat is de uitdaging voor Team for Ocean.

Er bestaan hier tal van oplossingen om het eenvoudiger te maken om in actie te komen! Ontmoetingen, uitwisselingen, speeddates tussen initiatiefnemers en begeleiders van projecten... Iedereen kan op zijn manier bijdragen en de structuren ontdekken die deze projecten begeleiden en helpen ontwikkelen.

Deze dynamiek wordt gecoördineerd door Nausicaá en ontwikkeld in samenwerking met Nature Libre, ACCIMA, Rivages Propres en het CPIE Flandre Maritime.

  • partners of the team for ocean project
    Amphithéatre de la salle de la grande Baie

    Onze partners

    Dit project wordt medegefinancierd door de Europese Unie via het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij en de regio Hauts-de-France in het kader van de GALPA Littoral Opale.