Wat is het UNFCCC?

Het UNFCCC is het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering

Wat is het UNFCCC, het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering?

Het UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) is het raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, dat in 1992 werd aangenomen op de Earth Summit in Rio de Janeiro door 154 landen plus de lidstaten van de Europese Unie.Tijdens deze top werden nog twee andere verdragen aangenomen: het Verdrag inzake biologische diversiteit (CBD) en het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van woestijnvorming (UNCCD).Het verdrag is nu bijna universeel erkend (197 partijen) en is het moederverdrag van het Akkoord van Parijs van 2015, evenals van het Kyoto-protocol dat in 2005 in werking is getreden.Artikel 2 beschrijft de doelstelling van het Verdrag als volgt: “Het uiteindelijke doel van dit Verdrag en alle daarmee verband houdende rechtskracht hebbende akten die de Conferentie van de Partijen aanneemt, is het bewerkstelligen, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Verdrag, van een stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau waarop gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen. Dit niveau dient te worden bereikt binnen een tijdsbestek dat toereikend is om ecosystemen in staat te stellen zich op natuurlijke wijze aan te passen aan klimaatverandering, te verzekeren dat de voedselproductie niet in gevaar komt en de economische ontwikkeling op duurzame wijze te doen voortgaan.”Het hoogste orgaan is de VN-conferentie over klimaatverandering die jaarlijks de landen samenbrengt op ‘Conferentie van de Partijen’ (of COP) om te onderhandelen over en toezicht houden op de uitvoering van het Verdrag.

Ontdek de ervaring ‘In het oog van het klimaat’

Smeltend ijs, een stijgende zeespiegel, orkanen, branden... 430m2 aan projecties van de vloer tot op de muren en een overrompelende geluidservaring om de effecten van de opwarming van de aarde te ontdekken en te ervaren! Een totale onderdompeling die je helpt begrijpen hoe je zelf dagelijks actie kunt ondernemen.

Andere artikelen

Wat is een COP?

De Oceaan en het Klimaat 2mn

Het onderwerp klimaatverandering krijgt steeds meer aandacht...

banc de mérous ile de malpelo

Een verdrag over biodiversiteit op volle...

De volle zee 6mn

83 landen, bijeen in de Verenigde Naties, hebben het Interna...

plastique

Derde bijeenkomst voor een wereldwijd ve...

Internationaal nieuws 2mn

De naties van de wereld zijn in november 2023 samengekomen i...