LINEUP OCEAN in het grote bassin van Nausicaá

Een duik in het grote bad voor LINEUP OCEAN, een in het Blue Living Lab van Nausicaá geïncubeerde start-up!

Module Lineup ocean dans le grand bassin de nausicaa

Het team van de in Montpellier gevestigde start-up die momenteel geïncubeerd is in het Blue Living Lab was op 1 en 2 februari 2024 aanwezig in Nausicaá om de installatie van hun twee testmodules in het grote bassin te volgen.

Deze in 3D-printing geproduceerde modules vormen de kern van de innovatie van LINEUP OCEAN, de start-up die op de natuur gebaseerde oplossingen aanbiedt om de strijd tegen de kusterosie aan te gaan. 

In tegenstelling tot de conventionele structuren zoals kribben, dijken of golfbrekers die we langs de kustgemeenten aantreffen, worden de door de start-up ontworpen systemen in het water geplaatst om de kracht van de golven te breken en tegelijk als habitat te dienen voor lokale soorten zeedieren.

Deze gepatenteerde structuren zijn geïnspireerd op de natuurlijke rotsbodems en bieden leefruimte aan de vissoorten, waardoor ze de ontwikkeling van een mariene biodiversiteit stimuleren. Ze zijn geprint in 3D met milieuvriendelijke, koolstofarme beton en zijn zo ontworpen dat ze harmonieus kunnen opgaan in het zeemilieu.

Dubbel doel dus: oplossingen voorstellen om de effecten van de klimaatverandering langs de kustlijn te bestrijden en de ecosystemen van de zee beschermen door de ontwikkeling van een mariene biodiversiteit rond deze structuren te bevorderen.

Test op reële schaal in het grote bassin van Nausicaá 

Het grote bassin van Nausicaá werd uitgekozen als testplaats voor deze innovatieve modules. Bij deze ongewone oefening werden 5 duikers ingezet die met behulp van hefparachutes deze twee structuren van 1 m³ konden neerzetten.

Deze twee prototypes die elk 1,2 ton wegen blijven gedurende een jaar ondergedompeld. De tijd die nodig is om te zien hoe de populatie van het bassin zich gedraagt en hoe ze dit element opneemt in haar omgeving.

Module LINEUP OCEAN

De verzorgers-duikers van Nausicaá zullen regelmatig het water ingaan om de structuren in het bassin te filmen en om te kijken hoe de kolonisatie ervan verloopt. 

Het team van Lineup Ocean gaat ook aan het publiek vragen om toe te treden tot hun wetenschappelijk universum. Hiervoor zal een interactieve tablet worden geïnstalleerd waarop de bezoekers van Nausicaá de vissen kunnen identificeren die zich rond en in de structuur begeven en ook hun gedrag. 

De tijdens deze testperiode verzamelde gegevens zijn ontzettend belangrijk voor LINEUP OCEAN. Hiermee kunnen ze het ontwerp van deze structuren verbeteren voor toekomstige inplanting ervan in gevarieerde natuurlijke milieus, zoals het Kanaal, de Middellandse Zee of de Atlantische Oceaan. 

LINEUP OCEAN

LINEUP OCEAN in geïncubeerd in het Blue Living Lab en heeft in 2023 ook de Tremplin voor Blauwe Economie ontvangen, gesteund door het Dotatiefonds van Nausicaá.