Wat eten haaien?

Het beeld van een vraatzuchtige haai, altijd op zoek naar eten, is nog sterk aanwezig in het collectieve onderbewuste. Maar wat eten haaien nu echt?

requin gris dans le grand bassin de la haute mer à nausicaa

Dit eten haaien in het wild

Haaien zijn selectieve roofdieren en hun gebit toont hoe ze zich voeden. De haai in het wild is een opportunistische predator: van de in volle zee levende haaien voeden de tijgerhaai en de stierhaai zich met dode of levende prooien, maar ook met rottend vlees en afval zoals kadavers van walvisachtigen.

Hun tanden zijn verschillend: deze van de tijgerhaai laten toe om oorrobben en schildpadden aan te vallen, terwijl die van de stierhaai het eten van vis en inktvis mogelijk maken, en dit is ook zo bij de grote blauwe haai.

Bij de benthische haaien (leven op de zeebodem) hebben we de verpleegsterhaaien of tapijthaaien die op de loer liggen en zo op prooien jagen. Ze voeden zich met beenvissen en schaaldieren. De tapijthaai beschikt bijvoorbeeld over een grote zuigkracht waarmee hij dieren kan aanzuigen die proberen te ontsnappen in spleten van het rif.

Dankzij hun sterk ontwikkelde geurzin kunnen haaien hun prooien op een afstand van meerdere kilometers lokaliseren.

Haaien die zich voeden met zwakke of zieke dieren spelen een belangrijke rol als regulator van de lagere roofdiersoorten en zorgen op die manier voor een evenwicht in het ecosysteem waarin ze zich bewegen. De plaats van de haai aan de top van de voedselketen is dus essentieel om de oceanen in balans te houden.

Een kleine eter

In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, is de haai een kleine eter.

De hoeveelheid opgeslokt voedsel per dag komt overeen met 0,5 tot 1% van zijn gewicht. Hij verteert langzaam en het kan 24 uur tot 4 dagen duren voordat de maaltijd verwerkt is, afhankelijk van de soort, het eetpatroon en de temperatuur van het water.

In het wild volgt de inname van voedsel een seizoenscyclus die samenhangt met de watertemperatuur en de voortplantingscyclus van het dier. Ook bij haaien in een aquarium is deze cyclus nog steeds aanwezig, maar wel minder uitgesproken.

Het percentage voeding varieert ook met de leeftijd van het dier en gaat van 10% van het gewicht bij een jong dier naar 3 tot 5% bij een bijna-volwassen haai en 1% bij een geslachtsrijp exemplaar.

requin léopard dans le bassin californien à nausicaa

Vegetariërs bij de haaien?

We spreken eerder van alleseters!

Bij de walvishaai en de reuzenhaai staat plankton op het menu. Deze twee soorten haaien, de grootste ter wereld, zijn inderdaad vreedzame dieren die het zeewater filteren en zich voeden met plantaardig of dierlijk plankton.

De walvishaai zal af en toe ook wel eens een klein visje eten.

requin baleine

Wat eten de haaien in Nausicaá?

Hier in Nausicaá eten de haaien vooral vis en inktvis en wordt de hoeveelheid voedsel berekend op basis van de grootte van het dier.

  • De grijze rifhaaien die rondzwemmen in het bassin van de volle zee krijgen tweemaal per week eten.
  • In het Californische bassin van de expositie 'Over kusten en mensen' worden de luipaardhaaien ook tweemaal per week gevoed. Hun dieet bestaat uit vis, inktvis en schaaldieren; de grootte van de prooien wordt aangepast aan de omvang van hun bek.
  • De zebrahaaien eten eveneens schaal- en weekdieren. Om hun voedsel te bemachtigen moeten de haaien een doelwit naderen.
  • De epaulethaai die je terugvindt in de expositie 'Eilandverhalen' krijgt vissen, garnalen of pijlinktvissen te eten, die hij van de bodem oppikt.
requin marcheur à nausicaa

Hoe eten de haaien van Nausicaá?

Haaien zijn uiteindelijk weinig roofzuchtig en kunnen dus gemakkelijk met andere vissen samenleven in het aquarium.

Alle in Nausicaá aanwezige haaien worden individueel opgevolgd en gevoed door de verzorgers-aquariologen, twee- tot driemaal per week.

Ze worden getraind om hun eten te komen halen op de punt van een stok of een knijper, dit laat een persoonlijke opvolging van hun voedselinname toe. De verzorgers kunnen tijdens het voeden ook hun gedrag observeren.