Unieke architectuur

Een uniek project voor een meeslepende ervaring

Een uniek architecturaal project in Europa

Een architectuur, scenografie en akoestisch ontwerp ten dienste van de natuur en de missie van het centrum.

Nausicaá biedt veel meer dan enkel een aquarium. De architectuur, de scenografie en het akoestisch ontwerp zijn fascinerend, verbazingwekkend en uniek, en deze staan allemaal ten dienste van de natuur en de boodschap die Nausicaá wil uitdragen. Ook de technologie achter het grootste aquarium van Europa is indrukwekkend.

Nausicaá: een architectuur, een visie

Een bijzonder en uitzonderlijk bouwproject

Bij een bezoek aan de tentoonstelling 'Reis op volle zee' biedt de ontdekking van het 'grote spektakel van de oceaan' een ongekend panorama, een ongelooflijke visie op de mariene wereld van de volle zee. Je hebt de indruk dat je in het hart van de oceaan duikt. Dit moment is nog unieker omdat Nausicaá het enige aquarium in Europa is dat de volle zee presenteert aan het publiek, een maritieme ruimte die door velen wordt begeerd en die de basis vormt van het planetaire evenwicht.

groot bassin bij nausicaa
 

De waterdruk op de grote glazen wand van het aquarium is indrukwekkend.

De waterdruk van 500 ton duwt de wand in de muur, waardoor deze waterdicht is. Het plafond van de observatieruimte vangt de druk mee op, want de glazen wand alleen zou deze niet kunnen dragen. De betonplaat van 1,10 m dikte is sterk genoeg om het gewicht van 3 legertanks te dragen. Het vangt een deel op van de tientallen tonnen druk die het water uitoefent op de glazen wand.

Dit aquarium van de diepzee is een technisch hoogstandje, het resultaat van een buitengewoon bouwproject. Het grote aquariumvenster heeft een oppervlakte van 100 m², een lengte van 20 meter en een hoogte van 5 meter.

Het glas is 38 cm dik en weegt 54 ton. Het werd vervaardigd in Italië en over de weg getransporteerd vanuit Rome. Voor de installatie was een speciale kraan nodig om het te dragen en te plaatsen.

Dit aquarium heeft een volume van 10.000 m3 en het duurde 6 weken om het te vullen. Met zijn lengte van 60 meter, breedte van 35 meter en diepte van 8 meter is dit het grootste diepzee-aquarium van van Europa.

nausicaa

Een omgeving ontworpen voor een meeslepende en zintuiglijke ervaring

Het grote diepzee-aquarium neemt een centrale plaats in langs het parcours van de bezoekers, en het biedt een meeslepende en zintuiglijke ervaring. De architectuur van het gebouw, ontworpen door Jacques en Sophie Rougerie, is geïnspireerd op de mariene wereld en het silhouet van de pijlstaartrog, die vanuit de lucht gezien zijn zijvinnen spreidt in de richting van de oceaan.

De scenografie draagt bij aan het gevoel dat je van de oppervlakte wordt meegenomen naar de diepe afgronden, door het spiraalvormige ontwerp, de keuze van de materialen, de sfeer, de geluiden en de verlichting, die de bezoekers moeten onderdompelen in de volle zee.

Hierbij worden alle zintuigen aangesproken. De muziek is een orkest van geluiden die zijn afgestemd op de binnenarchitectuur van het gebouw. Echte geluiden, zoals de geluidssignalen van potvissen, werden gemengd met denkbeeldige in een studio gecreëerde geluiden. Het akoestisch ontwerp is even belangrijk voor de de bezoekerservaring als de scenografie.

Een dagelijkse technische uitdaging

Allereerst enkele cijfers: Nausicaá biedt 10.000 m2 aan tentoonstellingsruimte en het totale volume van de aquaria vertegenwoordigt 17.000 m3 water.

De totale lengte van alle leidingen voor de behandeling van het water bedraagt 7 km. De watercircuits van de twee tentoonstellingen zijn niet met elkaar verbonden. De tentoonstelling 'Over kusten en mensen' telt 11 onafhankelijke waterbehandelingscircuits (8 in zeewater en 3 in zoet water); de tentoonstelling 'Reis op volle zee' heeft er 2, beide in zeewater.

Wat is het watercircuit van Nausicaá?

De aquaria van Nausicaá worden gevuld met zeewater dat rechtstreeks uit Boulogne-sur-Mer komt: het grote aquarium wordt dagelijks met 1% nieuw zeewater bijgevuld en het water in dit aquarium wordt 6 keer per dag ververst. 1% van het water in het grote aquarium wordt teruggevoerd naar zee nadat het is gezuiverd.

De waterkwaliteit is essentieel om optimale leefomstandigheden te garanderen voor de 58.000 dieren die in Nausicaá leven, zowel in de tentoonstellingsruimtes als in de aquaria. Daarom worden in de aquaria dagelijks monsters genomen voor een fysisch-chemische, chemische en microbiologische analyse.

Voor alle aquaria is de filtratie van het water essentieel. Bij de opening van de tentoonstelling 'Reis op volle zee' in 2018 werd een 'kathedraal' geïnstalleerd om het water in de aquaria te filteren: elke filter gevuld met filterzand weegt 17 ton.

Energie en verlichting

Zoals je tijdens je bezoek kunt vaststellen, varieert het licht in de aquaria naargelang het tijdstip van de dag.

Veel van de verlichting in de grote aquaria, zoals in het diepzee-aquarium, en de baden met de zeeleeuwen, het onderwaterbos en de pinguïns is natuurlijk. De ramen en dakopeningen zorgen voor licht en volgen zo de seizoens- en maancycli.

De bijkomende verlichting bestaat uit geprogrammeerde speciale ledlampen. Er is zelfs een blauw nachtlicht dat de maan nabootst.

Deze 'scenische' verlichting werkt 's nachts niet. Dan schijnt er alleen natuurlijk maanlicht door de openingen boven het grote openluchtbad, waardoor de natuurlijke omstandigheden zo goed mogelijk worden geïmiteerd.

De energie die in Nausicaá wordt gebruikt, is 100% hernieuwbaar en lokaal. Zo is 75% van de warmte die nodig is om het centrum en het water in de aquaria te verwarmen afkomstig van intern gerecycleerde energie, en wordt 25% geleverd door het warmtenet van Boulogne.

Nausicaá: een architectuur, een visie

Nausicaá. De zee op aarde. Nationaal Centrum van de Zee. Boulogne-sur-Mer. Een architectuur, een visie.

Voice-over: "Sinds 25 jaar zet Nausicaá zich in om de mens in contact te brengen met de oceaan, en om de fundamentele rol van het mariene milieu in ons dagelijks leven uit te leggen, en te onderstrepen hoe belangrijk het is om dit te beschermen. Bij de start werd het ontwerp van Nausicaá toevertrouwd aan Jacques Rougerie. De architect modelleerde zijn werk op de boodschap en de waarden van het Nationaal Centrum van de Zee. Het is hier in Parijs, op de oevers van de Seine, dat in de kantoren van de architect de lijnen en de volumes ontstonden die vervolgens het grootste aquarium van Europa zouden vormgeven."

Jacques Rougerie, architect van het Grand NAUSICAA: "De bezoeker moet stap voor stap naar het hart van deze onderzeese ruimte worden geleid. Als uitgangspunt had ik een gebouw voor ogen dat een bionisch karakter heeft, met biomimetische eigenschappen, of anders gezegd verwijzend naar de natuur. Zo past het gebouw meteen ook in een ecologische benadering."

Een bionische en symbolische architectuur.

Jacques Rougerie, architect van het Grand NAUSICAA: "Er is een kennismaking nodig, want niet iedereen heeft een grote gevoeligheid voor de onderzeese wereld, maar iedereen is er wel nieuwsgierig naar en wil ze beter begrijpen."

Voice-over: "Architect Jacques Rougerie heeft altijd zijn twee passies gecombineerd: gebouwen en de wereld van de zee. Nausicaá is een gebouw waarvan het silhouet de bestemming al onthult. In het Grand NAUSICAA zal de ervaring nog sterker en meeslepender zijn."

Jacques Rougerie, architect van het Grand NAUSICAA: "Zodra de bezoekers aankomen zien ze dat dit een gebouw is dat zich op de natuur richt, maar niet gelijk welke natuur. De natuur van de oceaan, van de onderzeese wereld, waardoor de bezoekers als vanzelf op een reis vertrekken. Het staat volledig los van de omringende wereld, van de stedelijke omgeving van Boulogne-sur-Mer. Het bevindt zich in het hart van de oceaan."

Voice-over: "Maar Nausicaá draagt een boodschap uit, over de rol die de oceaan speelt in de toekomst van de mensheid."

Jacques Rougerie, architect van het Grand NAUSICAA: "We zoeken samen naar de suggestieve architecturale krachtlijnen, die ons de richtlijnen geven voor de bouw van het skelet en vervolgens de huid van het gebouw."

Voice-over: "De kracht van deze architectuur, van de contouren van dit gebouw, dat is het kenmerk van Jacques Rougerie, de transcriptie van zijn boodschap."

Jacques Rougerie, architect van het Grand NAUSICAA: "De droom is in de eerste plaats om de mens mee te nemen onder de zee. Deze passie doorgeven, en vooral een begrip laten ontstaan voor de mogelijkheden die deze omgeving biedt, en de bescherming die wij haar moeten bieden, niet alleen omdat we dat aan onszelf verplicht zijn maar ook voor de toekomst van de mensheid. Daarvoor hebben we hulpmiddelen nodig, en dat motiveert me nog meer om dit over te dragen via instrumenten zoals Nausicaá. Dat wil zeggen, ervoor zorgen dat het grote publiek deze uitdagingen kan begrijpen. Dat is waar ik trots op ben, deze continuïteit en doorgifte. De oceaan zal het lot bepalen van de toekomstige beschavingen."

Productie: NEOGRAPHIC Productions

Redactiecomité: NAUSICAA

Film GRAND Nausicaá: Samenwerkingsverband SOGEA CARONI, Jacques ROUGERIE architect & ARSCENES scenografie

Muziek: KPM KPM 0909 03601 EARTHBOUNG B Gareth David Coker.wav

SATV SATVCD 0065 01091 BEAUTY HORIZON Alexander Rudd Zach Lemmon Dominic Marsh.wav

@NAUSICAA