Europees project

Treasure

Targeting the reduction of plastic outflow in the North Sea - het lozen van plastic in de Noordzee verminderen.

Paysage de mer du nord

Een groot deel van het afval dat we in zee aantreffen, is afkomstig van de binnenvaart, wat een bedreiging vormt voor het milieu en de gezondheid van de mens.

De Noordzeecommissie erkent de dringendheid van dit probleem en heeft in dit kader het transnationale project TREASURE gelanceerd om de plasticvervuiling in de waterlopen te verminderen, van bron tot zee.

Het project
 

Vernieuwend bij dit project is de geïntegreerde, intersectorale aanpak die nodig is om plastic afval in het water op te sporen, te voorkomen en te verminderen.

Centraal in het project staan 5 living labs (levende laboratoria), gelegen in verschillende landen die grenzen aan de Noordzee en aan diverse aansluitingen rivier-zee: het Friese schiereiland in Duitsland, de Deltawerken in Nederland, Nieuwpoort en de IJzermonding in België, de Franse havens en de stroombekkens van de westkust van Denemarken.

Deze 5 living labs - plaatsen voor samenwerking, uitwisseling en cocreatie - benaderen het onderwerp 'plasticvervuiling' via vier onafhankelijke, thematische pijlers:

 • Governance en politiek: de governance op meerdere niveaus versterken voor een doeltreffende samenwerking tussen de actoren van de watersystemen en ook de politiek op diverse niveaus verbeteren om plasticvervuiling te voorkomen en te bestrijden.
 • Gegevens verzamelen en analyseren: wetenschappelijke analyse- en observatiemethodes gebruiken om onze kennis over de samenstelling, de lokalisatie en de oorsprong van afval te vergroten en daarnaast de werkwijzen harmoniseren.
 • Preventie en gedragswijziging: de doelgroepen - zijnde de industrie, de overheid en het grote publiek - voorlichten en opleiden inzake het belang van het verminderen van plastic afval en acties ondernemen om het lozen ervan te voorkomen en terug te dringen.
 • Plastic afval verminderen en inzamelen: verschillende technieken implementeren voor het verzamelen van stukken plastic in rivieren en havens en hun efficiëntie en kostenplaatje bestuderen.

Het project ging van start in juni 2023 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Welke rol speelt Nausicaá?
 

Binnen dit project stelt Nausicaá zijn expertise als milieuombudsman ten dienste van het partnership, evenals zijn deskundigheid op het vlak van cocreatie door participatie van de gebruikers bij het ontwerpen van toekomstige technologische tools en communicatiediensten.

Nausicaá wil zo alle deelnemende partijen bewust maken van het belang van een goed beheer van plastic afval, van bron tot zee, en de lokale gemeenschappen mobiliseren om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren en hun biodiversiteit veilig te stellen.

Hiertoe is Nausicaá verantwoordelijk voor de coördinatie van de acties van de Franse partners die het living lab Frankrijk (CEREMA, CEDRE, Nausicaá, ULCO) uitmaken en van de Europese partners rond de thematische pijler 'Preventie en gedragswijziging'.

Eerste ondernomen acties

 • Het indienen van een uitdaging die moet worden aangenomen door deelnemers aan de 8e Hackathon tijdens het Festival Innovation Mer & Littoral van vrijdag 17 tot en met zondag 19 november 2023. Het doel van de uitdaging: het bedenken van een gezamenlijk en technologisch hulpmiddel voor het beheer, de bewustwording en de terugwinning van plastic afval aan de Côte d'Opale.
 • Gratis ontdekking voor het publiek van de Communauté d'Agglomération du Boulonnais van de gezinsateliers in het hart van de Blue Academy van 6 november tot 22 december 2023. Onder begeleiding van een wetenschappelijke bemiddelaar ontdekten de deelnemers aan deze nieuwe educatieve activiteit in La Fabrik de impact van plasticvervuiling op de oceaan en leerden ze hoe ze hun afval kunnen verminderen.

De partners

Het TREASURE-samenwerkingsverband bestaat uit 15 partners in 5 landen. Het gaat hierbij om regionale overheden, organisaties voor waterbeheer, onderzoeksinstellingen, ondernemingen en ngo's:

 • University of Oldenburg and ARL WE (Regional development agency Weser Ems) - Duitsland
 • Stichting De Noordzee – Nederland
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – Nederland
 • Noria Sustainable Innovators – Nederland
 • Instituut voor natuureducatie – Nederland
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) – België
 • International Marine and Dredging Consultants NV – België
 • MULTI NV – België
 • Société d’exploitation du Centre National de la mer (Nausicaá) – Frankrijk
 • Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA) – Frankrijk
 • Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) – Frankrijk
 • Centre de Documentation, de Recherche et d’Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) – Frankrijk
 • Kommunenes Internationale Miljoorganisation – Denemarken
 • Lemvig Vand A/S – Denemarken
 • Amfitheater van de zaal van de Grote Baai

 

 • logo européen du projet Treasure
  Amphithéatre de la salle de la grande Baie

  Europese financiering

  Het TREASURE-project wordt voor 60% van het totale budget gefinancierd door het programma Interreg North Sea Region. De totale kosten van het project bedragen 5.784.707 euro.