Europees project

Aqua-lit

Samen met de aquacultuur de strijd aanbinden met zeeafval.

Wist je dat in Europa 20% van de zeeproducten die we consumeren afkomstig is van de aquacultuur?

Nausicaá zet zich in voor het project AQUA-LIT om de viskwekers te ondersteunen in hun streefdoel om de milieu-impact te verminderen en zeevervuiling te bestrijden.

Het project

Dankzij de Learning Labs, een innovatieve methode die bestaat uit een combinatie van samenwerkingsworkshops met professionals uit de sector en interviews met experts, draagt het project bij aan een betere kennis over niet-organisch zeeafval als gevolg van de aquacultuur en het delen van goede praktijken en preventieve maatregelen. Het leidt ook tot aanbevelingen voor beleidsmakers.

Er werd een set tools opgesteld die aan de producenten wordt aangeboden om hen te helpen bij het kwantificeren, beoordelen, voorkomen, verminderen en recycleren van afval dat verband houdt met hun activiteiten.

De rol van Nausicaá

In het kader van AQUA-LIT biedt Nausicaá zijn ervaring aan als aanjager en initiatiefnemer van de dialoog tussen wetenschappers, professionals en het grote publiek. Er wordt beroep gedaan op de expertise van Nausicaá:

  • Voor het opstellen van een methodologie voor de impactstudie gebaseerd op interviews met viskwekers. Deze bouwt voort op de eerdere inspanningen in het kader van de projecten Sea For Society en Marina waarbij onderzoek en innovatie werden gecombineerd.
  • Voor de organisatie van op deze methodologie gebaseerde 'Learning labs' die in Duitsland, België en Spanje zullen worden opgezet in drie zeegebieden: het Kanaal en de Noordzee, de Baltische Zee en de Middellandse Zee.

Dit heeft het voor actoren uit de volledige sector van de aquacultuur mogelijk gemaakt om met elkaar in gesprek te gaan, en het delen van kennis en knowhow te verbeteren.

De resultaten werden opgenomen in een set van tools en goede praktijken, maar ook in een mobiele app.

Nausicaá heeft ook een exploitatieplan opgesteld om ervoor te zorgen dat de projectresultaten blijvend worden ontwikkeld en toegepast.

Wie zijn de partners?

Het AQUA-LIT-project ontving financiering van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij.

Dit fonds richt zich op het bevorderen van een competitievere aquacultuur en visserij, die werkgelegenheid scheppen op basis van kennis en innovatie.