Kwallen

Hoe planten kwallen zich voort?

Ondanks hun zeer primitieve voorkomen hebben kwallen een complexe levenscyclus.

Méduse aurélie Aurelia aurita

De voortplantingscyclus

Kwallen, die al 600 miljoen jaar op aarde leven, hebben een bijzondere manier van voortplanten, die bij sommige soorten een seksuele en een ongeslachtelijke fase kan combineren.

Bij een aantal soorten geven de mannelijke en vrouwelijke kwallen hun geslachtscellen af in het open water, waar deze elkaar willekeurig ontmoeten. Op dat moment vindt de bevruchting plaats en er wordt een eitje gevormd dat vervolgens evolueert in een kwal. Dit wordt ook wel de vrije fase genoemd.

Maar bij veel andere soorten is de voortplanting complexer en verloopt deze in twee fasen: een vaste fase en een vrije fase.

Bij andere soorten kwallen wordt het ei een larve, een planula genaamd, die door de oceaanstromingen wordt meegevoerd en zich uiteindelijk vasthecht aan een drager. Deze larve wordt een poliep en ontwikkelt zich door poliepen te vermenigvuldigen.

Bij sommige soorten splitst de poliep zich in kleine medusae, ephyrules genaamd, die afbreken en zich in het open water voortplanten. Dit type voortplanting wordt strobilatie genoemd.  De babykwallen planten zich voort als ze geslachtsrijp zijn.

infographie décrivant le cycle de reproduction de la méduse

Andere artikelen

méduse dorée à nausicaa

10 dingen die je moet weten over kwallen

Biodiversiteit 6mn

De kwal komt voor in alle wereldzeeën en intrigeert en fasci...

méduse cyanée bleue

Ontdek het verhaal van de blauwe haarkwa...

Biodiversiteit 3mn

Nieuw in Nausicaá! Een nieuwe kwallensoort maakt haar opwach...

méduse immortelle Turritopsis dohrnii

Zijn sommige kwallen onsterfelijk?

Biodiversiteit 1mn

De kwal Turritopsis dohrnii heeft de bijzondere eigenschap d...

Méduse aurélie Aurelia aurita

Que faire en cas de piqûre de méduses ?

Biodiversité marine 2mn

Pour ne pas garder un mauvais souvenir de sa rencontre avec ...

méduse boussole du Pacifique

Waarom steken kwallen?

Biodiversiteit 1mn

Een kwal steekt, maar wat veroorzaakt de steek?

Welke kwallen tref je langs onze kusten ...

Biodiversiteit 3mn

De kwallen van de Noordzee tot de Middellandse zee, kunnen v...