Geboorten van zwartkin-gitaarroggen in Nausicaá

Sinds 2009 zijn er meer dan 50 zwartkin-gitaarroggen geboren.

Nieuwe zwartkin-gitaarroggen bij Nausicaá in 2023

Na de geboorte van vier babyroggen Glaucostegus cemiculus in september 2022, werden er op 2 juni 2023 nog eens 4 babyroggen geboren bij Nausicaá.Het vrouwtje, dat door de verzorgers als zwanger werd geïdentificeerd, was een paar dagen eerder geïsoleerd in een reservetank. De kuitschieters zijn de gitaarroggen die in het Grand Bassin de la Haute Mer leven.Sinds de komst van de roggen in Nausicaá zijn er meer dan vijftig baby's geboren en in 2009 werden in Nausicaá voor het eerst roggen in een aquarium geboren.Omdat de soort niet erg vruchtbaar is, zijn deze nieuwe geboortes altijd erg leuk.Vanaf het moment dat ze geboren worden, staan de baby's in het middelpunt van de aandacht van het verzorgingspersoneel, dat hun gedrag en dieet in de gaten houdt. Baby's die bij de geboorte 150 gram wegen, worden geïsoleerd in een reservetank zodat ze beter in de gaten kunnen worden gehouden.

Wist je dat?

De vrouwelijke gitaarrog is uniek omdat ze twee baarmoeders heeft! De voortplantingswijze is levendbarend aplacentair, wat betekent dat het embryo zich ontwikkelt door zich te voeden met het eiwitrijke slijm dat door de baarmoeder wordt geproduceerd.Dus in tegenstelling tot andere roggen, zoals de krulrog, die eieren legt waarin embryo's groeien, brengt de gitaarrog baby's ter wereld die al gevormd en zelfvoorzienend zijn. Hij kan één of twee nesten per jaar krijgen, elk met maximaal 12 baby's.

Een instandhoudingsprogramma voor zwartkin-gitaarroggen

Deze kleine gitaarroggen zullen over een paar maanden verhuizen naar een partnerinstelling. De geboorten vinden immers plaats in het kader van een Europees instandhoudingsprogramma dat een EEP (European Endangered Species Program) zal worden, gecoördineerd door Nausicaá.

Het doel is om deze soort, die op de rode lijst van de IUCN als ‘ernstig bedreigd’ is geclassificeerd, in stand te houden. Ze wordt immers sterk bedreigd door overbevissing en de aantasting van hun leefgebied.

De geboorten worden geregistreerd in een dossier en de rol van de coördinator is om een nieuw onderkomen te vinden voor deze jonge roggen, met het oog op een goede genetische mix om een gezonde populatie in stand te houden.

In Nausicaá worden elk jaar honderden dieren geboren. Sinds 2009 zijn er meer dan 50 gitaarroggen geboren.

De zogenaamde ‘gravende’ gitaarroggen zijn aanwezig in de Middellandse Zee en aan de Atlantische kusten, van Portugal tot Zuid-Afrika. De gitaarrog wordt bedreigd door overbevissing en de aantasting van hun leefgebied en staat op de rode lijst van de IUCN. Bovendien reproduceert de gitaarrog zich op een weinig productieve manier, wat ertoe bijdraagt dat het voortbestaan van deze soort wordt bedreigd.

Rog of haai?

Misschien is het je al opgevallen: de vioolrog heeft als bijzonder kenmerk dat hij zich in golfbewegingen voortbeweegt, net zoals de grijze haaien in het bassin.

Dit onderscheidt hen van andere roggen in het bassin, zoals de adelaarsroggen, duivelsroggen en mantaroggen. Half rog, half haai, de vioolrog lijkt een mengeling te zijn van een pijlstaartrog (het voorste deel van zijn lichaam) en een haai (het achterste deel).

Het is een zogenaamd ‘benthisch’ dier dat op de zeebodem en de bodem van het bassin leeft. Ze hebben ook de neiging zich in het zand te verstoppen om uit het zicht te blijven. Hij zwemt echter ook vlak bij de aquariumramen, en met zijn grootte van 1,50 m kun je hem niet missen!

De zwartkin-gitaarrog Glaucostegus cemiculus

Bijna 10 soorten roggen in Nausicaá

Of ze nu in het grote bassin van de volle zee leven, het onderwaterbos, het aanraakbassin of de tentoonstelling ‘In het oog van het oog van het klimaat’, er leven vele verschillende soorten roggen in Nausicaá, een toonbeeld van de diversiteit van deze neven en nichten van de haaien.

Geboorten in Nausicaá

Sinds 1991 ontwikkelt het team van biologen van Nausicaá expertise op het gebied van kweken en voortplanting, waardoor soorten in de natuur in stand kunnen worden gehouden. De verzorgers van Nausicaá snijden koraalstekken en kweken kwallen in de reserves van het aquarium. Ze verzamelen ook viseieren uit het bassin van de volle zee.

Geboorte van vioolroggen in Nausicaá

Regelmatig komen er in Nausicaá nieuwe vioolroggen (Glaucostegus cemiculus) ter wereld.

Dit exemplaar werd geboren in augustus 2018. Bij de geboorte zijn de jongen ongeveer 35 centimeter groot. Ze kunnen zichzelf meteen voeden.

Sinds 2014 zijn enkele tientallen jonge roggen verhuisd naar andere aquaria in Europa. Nausicaá is de coördinator van het Europese kweekprogramma.